Αρχική σελίδα » Ξέρετε ότι;

Ξέρετε ότι;

Ακαδημαϊκές Bιντεοδιαλέξεις

Ξέρετε ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε ακαδημαϊκές βιντεοδιαλέξεις μέσω Διαδικτύου;

Ακαδημαϊκές Bιντεοδιαλέξεις

Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου προσφέρει Ακαδημαϊκές Βιντεοδιαλέξεις μέσω Διαδικτύου για μαθήματα και εκδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.