Αρχική σελίδα » Ξέρετε ότι;

Ξέρετε ότι;

Τηλεδιάσκεψη και τηλεδιδασκαλία με χρήση υπολογιστή

Ξέρετε ότι μπορείτε να πραγματοποιήσετε τηλεδιάσκεψη και τηλεδιδασκαλία μέσω web αν διαθέτετε λογαριασμό στο Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου;

web conf

Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου, με δικές του υποδομές αλλα και σε συνεργασία πολλές μεγάλες εταιρείες προσφέρει τη δυνατότητα πραγματοποίησης τηλεδιάσκεψης και τηλεδιδασκαλίας μέσω web σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Αν διαθέτετε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τηλεδιάσκεψη μέσω web για τις ακαδημαϊκές, ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες επικοινωνίας και συνεργασίας.