Αρχική σελίδα » Ξέρετε ότι;

Ξέρετε ότι;

Υπηρεσία Ενοποιημένων Μηνυμάτων

Ξέρετε ότι μπορείτε να λαμβάνετε τα μηνύματα του Προσωπικού Τηλεφωνητή και του Fax στη θυρίδα του Ηλεκτρονικού σας Ταχυδρομείου (E-mail);

Υπηρεσία Ενοποιημένων Μηνυμάτων

Η Υπηρεσία Ενοποιημένων Μηνυμάτων του Προσωπικού Τηλεφωνητή που παρέχεται από το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου σας επιτρέπει, εφόσον είσαστε συνδεδεμένοι στο Δίκτυο Φωνής του ΕΚΠΑ και έχετε ενεργοποιημένη την υπηρεσία Προσωπικού Τηλεφωνητή, να λαμβάνετε τα μηνύματα του Προσωπικού Τηλεφωνητή καθώς και το FAX στη θυρίδα του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου σας (E-mail).