Αρχική σελίδα » Ψηφιακές Υπογραφές » Εξ Αποστάσεως Ψηφιακές Υπογραφές HARICA

Οδηγίες Χρήσης

Με την εξ αποστάσεως ψηφιακή μπορείτε να υπογράψετε ένα έγγραφο με δύο τρόπους:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση απώλειας του μυστικού κλειδιού ή υποψίας ότι κάποιος γνωρίζει το μυστικό κλειδί ο χρήστης πρέπει άμεσα να αιτηθεί την ανάκληση του πιστοποιητικού του.