Αρχική σελίδα » Διαδικτυακές Υπηρεσίες » Διαδικτυακοί Τόποι

Με δύο λόγια

Στο Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) λειτουργούν εξυπηρετητές που διατίθενται για τη φιλοξενία ιστοσελίδων μονάδων του Ιδρύματος (Υπηρεσίες, Σχολές, Τμήματα, Εργαστήρια ή Κλινικές) που δεν έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν αυτή την υπηρεσία, καθώς και φυσικών προσώπων, μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

Ακόμη, το ΚΛΕΙΔΙ παρέχει τη διαδικτυακή υπηρεσία δημιουργίας προσωπικών ακαδημαϊκών ιστοσελίδων για μέλη ΔΕΠ UoAScholar.

Επίσης το ΚΛΕΙΔΙ διαθέτει χώρο αποθήκευσης, προσβάσιμου μέσω FTP, ώστε οι χρήστες να μπορούν επιπλέον να αποθηκεύσουν δεδομένα σε κοινόχρηστο ή σε προσωπικό χώροέχοντας έτσι έναν ενδιάμεσο αποθηκευτικό χώρο είτε για προσωρινή χρήση, είτε για ανταλλαγή δεδομένων με άλλους χρήστες.

Σε ποιον απευθύνεται

Στην κεντρική διοίκηση του Πανεπιστημίου, στις διοικήσεις των Τμημάτων, Σχολών και Εργαστηρίων, στα μέλη ΔΕΠ,  ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, στο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), σε επιστημονικούς συνεργάτες και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΚΠΑ, καθώς και σε διοργανωτές ή συντονιστές συνεδρίων, σεμιναρίων ή ερευνητικών προγραμμάτων.

Πώς θα αποκτήσετε πρόσβαση

 1. Αν πρόκειται για προσωπική ιστοσελίδα, αρκεί να διαθέτετε λογαριασμό στο Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου.
   
 2. Αν πρόκειται για τη διαδικτυακή υπηρεσία δημιουργίας προσωπικών ακαδημαϊκών ιστοσελίδων UoA Scholar
  χρειάζεται να είστε μέλος ΔΕΠ του ιδρύματος και να διαθέτετε λογαριασμό στο Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου
   
 3. Αν πρόκειται για ιστοσελίδα Σχολής, Τμήματος, Εργαστηρίου ή Συνεδρίου, θα πρέπει αρχικά να εξουσιοδοτηθεί από το υπεύθυνο πρόσωπο (πχ. Πρόδρος Τμήματος, Δ/ντης Εργαστηρίου κλτ.) ένας κάτοχος λογαριασμού υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, ο οποίος θα αναλάβει να συντηρεί τις εν λόγω σελίδες.

  Υπάρχουν δύο βασικές επιλογές και ανάλογα με τις ανάγκες σας το Helpdesk μπορεί να σας συμβουλεύσει σχετικά:
 • Ιστοσελίδα από στατικά αρχεία (HTML, εικόνες, αρχεία flash, javascript κτλ.). Δεν παρέχεται η δυνατότητα  φιλοξενίας δυναμικών ιστοσελίδων (τεχνολογίες PHP/ASP, βάσεις δεδομένων κ.α) ούτε κάποιο online εργαλείο δημιουργίας ιστοσελίδων.