Αρχική σελίδα » Διαδικτυακές Υπηρεσίες » Διαδικτυακοί Τόποι » Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου

Με δυο λόγια

Η υπηρεσία παρέχει την εγκατάσταση και διασφαλίζει τη λειτουργία διαδικτυακού τόπου στο κεντρικά εγκατεστημένο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου ΤYPO3. Το σύστημα αυτό απαιτεί μόνο ένα στοιχειώδη βαθμό εξοικείωσης με τη χρήση υπολογιστών και διευκολύνει την ανάρτηση υλικού στο Διαδίκτυο χωρίς τη χρήση ειδικών προγραμμάτων.

  • Γενικές πληροφορίες για το TYPO3

Σε ποιον απευθύνεται

Στην κεντρική διοίκηση του Πανεπιστημίου, καθώς και στις διοικήσεις των Ακαδημαϊκών Μονάδων και Υπηρεσιών, Σχολών, Τμημάτων, Τομέων, Εργαστηρίων, Κλινικών.

Πως θα αποκτήσετε πρόσβαση

Θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί από το υπεύθυνο πρόσωπο ένας κάτοχος λογαριασμού υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, ο οποίος θα αναλάβει να ενημερώνει τον ιστότοπο.

Σχεδιαστικά πρότυπα (design templates)