Αρχική σελίδα » Διαδικτυακές Υπηρεσίες » Διαδικτυακοί Τόποι » Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου » Αίτημα για εγκατάσταση και φιλοξενία νέου ιστότοπου TYPO3 στο ΚΛΕΙΔΙ

Αίτημα για εγκατάσταση και φιλοξενία νέου ιστότοπου TYPO3 στο Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Σημαντική Σημείωση: Με την έναρξη του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 και κατά την αρχική φάση λειτουργίας της νέας πλατφορμας προτεραιότητα θα δοθεί στην εξυπηρέτηση αιτημάτων από Τμήματα και προγράμμα μεταπτυχιακών σπουδών που δεν έχουν διαδικτυακή παρουσία στην παλαιότερη πλατφόρμα typo3  και σε δεύτερο χρόνο θα εξυπηρετηθούν αιτήματα εργαστηρίων, ερευνητικών ομάδων  καθώς και των υπόλοιπων Ακαδημαϊκών Μονάδων και Υπηρεσιών.

Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο Ηelpdesk από το υπεύθυνο πρόσωπο (μέλος ΔΕΠ, προϊστάμενο μονάδας, συντονιστή προγράμματος κ.ο.κ.) από τον πανεπιστημιακό του λογαριασμό με τις παρακάτω πληροφορίες:

  • Επιλογή σχεδιαστικού προτύπου (δύο διαθέσιμα, λειτουργικά δείγματα  με δυνατότητα πλοήγησης: Α,Β).
  • Δημιουργία νέου banner με ίδιους πόρους (δεν απαιτείται η αποστολή του καθώς είναι δυνατή η αλλαγή banner από τους διαχειριστές των σελίδων κατά βούληση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες)
    1. template Α: 825px × 400px της πρώτης σελίδας,, 825px x 150px για τις εσωτερικές
    2. template B: 2,000px × 450px της πρώτης σελίδας, 2,000px × 255px για τις εσωτερικές
  • Ορισμός γλώσσας προεπιλογής (συνήθως Ελληνικά)
  • Τίτλος (πχ. "Τμήμα Φιλολογίας", "ΠΜΣ Ιατρικής", "Εργαστήριο Σεισμολογίας") και υπέρτιτλος (πχ. "Σχολή Θετικών Επιστημών"), στις γλώσσες που έχουν επιλεγεί. Μεγαλύτερο μέγεθος του λεκτικού μπορεί να επηρεάζει την εμφάνιση των σελίδων
  • Επιθυμητό URL

Διεύθυνση του τύπου [abc].uoa.gr - για Τμήματα και Σχολές. πχ. chem.uoa.gr, deanphil.uoa.gr

Διεύθυνση του τύπου [xyz].[abc].uoa.gr - για Τομείς, Εργαστήρια, Κλινικές, Μεταπτυχιακά Προγράμματα πχ. monadamastou.med.uoa.gr, solid.phys.uoa.gr, sts.phs.uoa.gr

  • Εξουσιοδότηση ενός ή περισσότερων πανεπιστημιακών λογαριασμών ως διαχειριστών: Ονοματεπώνυμο, email με κατάληξη uoa.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας.