Αρχική σελίδα » Διαδικτυακές Υπηρεσίες » Διαδικτυακοί Τόποι » Προσωπικές Ιστοσελίδες

Προσωπικές ιστοσελίδες

Η υπηρεσία ανάρτησης προσωπικών ιστοσελίδων και μεταφοράς αρχείων (File Transfer Protocol-FTP) παρέχει στους χρήστες της Πανεπιστημιακής Κοινότητας τις εξής δυνατότητες:

Απαραίτητη προϋπόθεση για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες είναι να διαθέτετε ήδη λογαριασμό στις υπηρεσίες του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου. Σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη εγγραφεί, επισκεφθείτε τη σελίδα δημιουργίας λογαριασμού.

Χρήση της υπηρεσίας FTP

Για τη χρήση της υπηρεσίας χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας ένα πρόγραμμα μεταφοράς αρχείων (FTP) που να υποστηρίζει μηχανισμούς κρυπτογράφησης TLS.