Αρχική σελίδα » Διαδικτυακές Υπηρεσίες » Διαδικτυακοί Τόποι » Προσωπικές Ιστοσελίδες

Προσωπικές ιστοσελίδες

Η υπηρεσία ανάρτησης προσωπικών ιστοσελίδων και FTP παρέχει στους χρήστες της Πανεπιστημιακής Κοινότητας τις εξής δυνατότητες:

Απαραίτητη προϋπόθεση για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία είναι να έχετε ήδη λογαριασμό στις υπηρεσίες του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου.

Σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη εγγραφεί, αναφερθείτε στις Υπηρεσίες Διαχείρισης Λογαριασμού.

Χρήση της υπηρεσίας FTP

Για τη χρήση της υπηρεσίας χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας ένα πρόγραμμα μεταφοράς αρχείων (FTP) που να υποστηρίζει μηχανισμούς κρυπτογράφησης TLS.

Αναλυτικές Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης FTP