Αρχική σελίδα » Διαδικτυακές Υπηρεσίες » Διαδικτυακοί Τόποι » Προσωπικές Ιστοσελίδες » Linux

Οδηγίες Εγκατάστασης (Linux)

Εγκαταστήστε μέσω της διανομής σας το πρόγραμμα Filezilla (FTP-Client).

Οι ρυθμίσεις πρέπει να γίνουν όπως στην ακόλουθη εικόνα:

Client License Platform
CaptainFTP Proprietary Mac, Windows
CuteFTP Proprietary Mac, Windows
gFTP GPL *nix
LFTP GPL *nix
PFTP GPL *nix

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων - FTP, παρακαλούμε να αναφερθείτε και στις οδηγίες χρήσης για Windows.