Αρχική σελίδα » Διαδικτυακές Υπηρεσίες » Διαδικτυακοί Τόποι » Προσωπικές Ιστοσελίδες » Οδηγίες για Προσωπικές Ιστοσελίδες

Οδηγίες ανάρτησης για Προσωπικές Ιστοσελίδες

Ο προσωπικός σας χώρος βρίσκεται στη διεύθυνση users.uoa.gr/~username.

Στο πεδίο "~username" θα πρέπει να γράψετε το Όνομα Χρήστη (Username) που σας αντιστοιχεί. Το Όνομα Χρήστη είναι το ίδιο που χρησιμοποιείτε για όλες τις υπηρεσίες του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου συνθετικού του e-mail σας. Για παράδειγμα, αν το e-mail σας είναι helpdesk@noc.uoa.gr, το username σας είναι το helpdesk.

Υπάρχουν 3 τρόποι για να τοποθετήσετε αρχεία στον προσωπικό σας χώρο:

  1. Μέσω Web File Manager.
     
  2. Μέσω File Transfer Protocol (FTP): χρησιμοποιήστε τη Συνοπτική Κάρτα Αναφοράς.
     
  3. Μέσω της εφαρμογής Web Drive


Στον προσωπικό σας χώρο υπάρχει ήδη ο φάκελος public_html. Ο,τιδήποτε βρίσκεται εκτός του φακέλου public_html δεν είναι ορατό σε επισκέπτες της ιστοσελίδας. Μέσα σε αυτόν τον φάκελο μπορείτε να:

  • μεταφέρετε προσωπικές σας σελίδες που θέλετε να αναρτηθούν στον Παγκόσμιο Ιστό (www)
  • μεταφέρετε αρχεία που θέλετε να κάνετε διαθέσιμα μέσω του Παγκόσμιου Ιστού (www)

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αρχική σελίδα να έχει πάντα το όνομα αρχείου index.html.

Η πρόσβαση στα περιεχόμενα του φακέλου public_html γίνεται μέσω της διεύθυνσης users.uoa.gr/~username, όπου στη θέση του συνθετικού "username" αντικαθίσταται το Όνομα Χρήστη που σας αντιστοιχεί.