Αρχική σελίδα » Διαδικτυακές Υπηρεσίες » Διαδικτυακοί Τόποι » Προσωπικές Ιστοσελίδες » Συνοπτική Κάρτα Αναφοράς

Αποθήκευση Δεδομένων σε Προσωπικό Χώρο και Ανάρτηση Ιστοσελίδων

  • Σύνδεση με client συμβατό με TLS
  • Server: users.uoa.gr
  • Port: 21
  • Login: Username/Password
CaptainFTP Proprietary Mac, Windows
CuteFTP Proprietary Mac, Windows
gFTP GPL *nix
LFTP GPL *nix
PFTP GPL *nix

Δικαιώματα

Folder View/Download Upload Delete
public_html Everyone Just me Just me
Anywhere else Just me Just me Just me

Αποθήκευση Δεδομένων στον Κοινόχρηστο Χώρο

  • Σύνδεση από το δίκτυο του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)
  • Server: share.uoa.gr
  • Port: 21
  • Login: Anonymous

Δικαιώματα

Folder View/Download Upload Delete
pub Everyone None None
scratch Everyone Everyone Everyone
upload Everyone Everyone None