Αρχική σελίδα » Διαδικτυακές Υπηρεσίες » Διαδικτυακοί Τόποι » Προσωπικές Ιστοσελίδες » Windows (7, Vista, XP)

Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης FTP για Windows (7, Vista, XP)

Σε περιβάλλον Microsoft Windows μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα CoreFTP lite. Το πρόγραμμα αυτό διατίθεται δωρεάν για προσωπική χρήση, και μπορείτε να το βρείτε στη διεύθυνση http://www.coreftp.com/download.html.

Αποθήκευση Δεδομένων σε Προσωπικό Χώρο και Ανάρτηση Προσωπικών Ιστοσελίδων

Την πρώτη φορά που θα προσπαθήσετε να συνδεθείτε στον server είναι χρήσιμο να δημιουργήσετε μία συντόμευση, ώστε τις επόμενες φορές να συνδέεστε χωρίς να χρειάζεται να επαναλάβετε τις ίδιες ρυθμίσεις.

Αφού εγκαταστήσετε το CoreFTP lite, το εκτελείτε και εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Σημείωση: εναλλακτικά μπορείτε να εμφανίσετε αυτό το παράθυρο επιλέγοντας από το μενού Sites->Site Manager

Εδώ θα πρέπει να διαμορφώσετε τα πεδία όπως στο παραπάνω παράδειγμα. Στα πεδία Username και Password θα πρέπει να συμπληρώσετε αντίστοιχα το προσωπικό σας Όνομα Χρήστη και το προσωπικό σας Μυστικό Κωδικό από τον ηλεκτρονικό σας λογαριασμό που χρησιμοποιείτε για τις δικτυακές υπηρεσίες (όπως email, dialup κλπ). Στο πεδίο Site Name συμπληρώστε το διακριτικό όνομα με το οποίο θα αναγνωρίζετε στο εξής αυτή τη συντόμευση.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήσατε μία συντόμευση για τη σύνδεσή σας στον προσωπικό σας χώρο. Την επόμενη φορά αρκεί να επιλέξετε τη συντόμευση αυτή από τον Site Manager (Sites->Site Manager) και να πατήσετε το κουμπί Connect για να συνδεθείτε.

Έχοντας πλέον συνδεθεί επιτυχώς στον server εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Σε αυτό το παράθυρο η αριστερή ενότητα περιλαμβάνει τα αρχεία που βρίσκονται στον υπολογιστή σας, ενώ η δεξιά περιλαμβάνει τα αρχεία στον προσωπικό σας χώρο, στον server. Στον προσωπικό σας χώρο μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία ή φακέλους, επιλέγοντάς τα και πατώντας το αντίστοιχο βελάκι, όπως φαίνεται στο παραπάνω παράδειγμα.

Επιπλέον, θα παρατηρήσετε ότι στον προσωπικό σας χώρο υπάρχει ήδη ο φάκελος public_html. Μέσα στον φάκελο αυτό μπορείτε να:

  • μεταφέρετε προσωπικές σας σελίδες που θέλετε να αναρτηθούν στον παγκόσμιο ιστό (www)
  • μεταφέρετε αρχεία που θέλετε να κάνετε διαθέσιμα μέσω του παγκοσμίου ιστού (www)

Για την περίπτωση προσωπικών ιστοσελίδων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αρχική σελίδα να έχει το όνομα index.html
Και στις δύο περιπτώσεις, η πρόσβαση στα περιεχόμενα του φακέλου public_html γίνεται μέσω της διεύθυνσης users.uoa.gr/~username, όπου στη θέση του συνθετικόυ "username" αντικαθίσταται το Όνομα Χρήστη που σας αντιστοιχεί.

Αποθήκευση Δεδομένων στον Κοινόχρηστο Χώρο

Ο κοινόχρηστος χώρος αποτελεί έναν εύκολο τρόπο προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων. Η υπηρεσία είναι προσβάσιμη είτε για μόνιμη σύνδεση (ενσύρματη), ασύρματη σύνδεση (WiFi), VPN σύνδεση ή μέσω της απομακρυσμένης σύνδεσης (dialup) μέσω του ηλεκτρονικού σας λογαριασμού.

Εάν χρησιμοποιείτε Internet Explorer μπορείτε να συνδεθείτε στον κοινόχρηστο χώρο μέσω της διεύθυνσης ftp://share.uoa.gr, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα:

Μπαίνοντας στον κοινόχρηστο χώρο θα παρατηρήσετε ότι υπάρχουν διάφοροι φάκελοι. Ο κάθε ένας από αυτούς έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά:

  • Στον φάκελο pub υπάρχουν προγράμματα που είναι διαθέσιμα από το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου. Οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν από εκεί οποιοδήποτε αρχείο, αλλά δεν έχουν το δικαίωμα να διαγράψουν ή να μεταφέρουν αρχεία σε αυτόν.
  • Στον φάκελο scratch μπορούν όλοι οι χρήστες να αποθηκεύσουν αρχεία, καθώς και να διαγράψουν οποιοδήποτε αρχείο βρίσκεται εκεί. Τα αρχεία που αποθηκεύονται σε αυτόν τον φάκελο είναι προσβάσιμα από όλους τους χρήστες του Πανεπιστημίου Αθηνών.
  • Στον φάκελο upload έχουν δικαίωμα αποθήκευσης όλοι οι χρήστες, χωρίς όμως να υπάρχει δικαίωμα διαγραφής. Τα αρχεία που βρίσκονται σε αυτόν τον φάκελο διαγράφονται περιοδικά, και είναι προσβάσιμα από όλους τους χρήστες του Πανεπιστημίου.

Μπορείτε να ανεβάσετε αρχεία από τον υπολογιστή σας σύροντάς τα (drag & drop) στο παράθυρο του Internet Explorer, και να σβύσετε αρχεία κάνοντας δεξί click σε κάποιο αρχείο και επιλέγοντας Delete.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα αρχεία που αποθηκεύονται σε οποιονδήποτε από τους παραπάνω φακέλους ειναι προσβάσιμα από ΟΛΟΥΣ τους χρήστες του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αρχεία που θεωρείτε ότι περιέχουν προσωπικά ή κάθε είδους εμπιστευτικά δεδομένα θα πρέπει να αποθηκεύονται στον προσωπικό σας χώρο.

Μπορείτε εναλλακτικά να συνδεθείτε στον κοινόχρηστο χώρο χρησιμοποιόντας το CoreFTP lite. Όπως και στην παραπάνω ενότητα, πριν συνδεθείτε για πρώτη φορά θα ήταν χρήσιμο να δημιουργήσετε μία νέα συντόμευση, πατώντας στον Site Manager το κουμπί New Site και εφαρμόζοντας τις παρακάτω ρυθμίσεις: