Αρχική σελίδα » Διαδικτυακές Υπηρεσίες » Διαδικτυακοί Τόποι » UoA Scholar

Με δυο λόγια

Το UoA Scholar αποτελεί μία διαδικτυακή υπηρεσία δημιουργίας προσωπικών ακαδημαϊκών ιστοσελίδων για μέλη ΔΕΠ.

Τα μέλη ΔΕΠ μπορούν να ανεβάσουν στο UoAScholar το βιογραφικό, τις δημοσιεύσεις, τα ερευνητικά έργα στα οποία συμμετέχουν, καθώς και άλλες συναφείς ακαδημαϊκές τους δραστηριότητες.

To UoA Scholar βασίζεται στην πλατφόρμα OpenScholar του Harvard, ενώ είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μελών ΔΕΠ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Σε ποιον απευθύνεται

Η εφαρμογή απευθύνεται στα μέλη ΔΕΠ του ΕΚΠΑ.

Πως θα αποκτήσετε πρόσβαση

Για τη δημιουργία της προσωπικής ακαδημαϊκής σας ιστοσελίδας θα χρειαστεί να εισάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας (username και password) που διαθέτετε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το UoA Scholar είναι διαθέσιμο μέσω της διεύθυνσης
http://scholar.uoa.gr/