Αρχική σελίδα » Διαδικτυακές Υπηρεσίες » Ηλεκτρονικά Ερωτηματολόγια

Ερωτηματολόγια αξιολόγησης μέσω Διαδικτύου

Η Yπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης μέσω Διαδικτύου δημιουργήθηκε από το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου, στο πλαίσιο της δράσης της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας, με στόχο να βοηθήσει στην αποτύπωση του εκπαιδευτικού έργου του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια δίνουν τη δυνατότητα της συνεχούς παρακολούθησης και εξέλιξης των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων και συνδράμουν στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιπλέον, αποτελούν ένα εύκολο, άμεσο, γρήγορο και χρηστικό εργαλείο που δίνει κίνητρο στους φοιτητές ώστε να αυξήσουν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης.

Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων