Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

17.10.2014

Αλλαγή στην υποστήριξη πρωτοκόλλων SSL/TLS για ασφαλή πρόσβαση σε ιστοσελίδες

Παύση υποστήριξης πρωτοκόλλου SSLv3 - Επηρεάζει IE6.x

Αγαπητοί χρήστες του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών,

Για λόγους ασφαλείας, κατόπιν εξακρίβωσης μίας επικίνδυνης ευπάθειας (POODLE attack - https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-3566) στο σχεδιασμό του πρωτοκόλλου SSL 3.0, το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου πρόκειται να διακόψει την υποστήριξη του πρωτοκόλλου SSL από τις εφαρμογές / υπηρεσίες του. Η σύνδεση των Web browsers στις εφαρμογές /υπηρεσίες θα είναι πλέον δυνατή μόνο μέσω του πρωτοκόλλου TLS.

Για τον ίδιο λόγο πιθανό να δημιουργηθούν προβλήματα πρόσβασης στις παρακάτω υπηρεσίες του GRnet-ΕΔΕΤ:

  • Ενιαία Πλατφόρμα Δημιουργίας και Διάθεσης Ηλεκτρονικών Συγγραμμάτων και βοηθημάτων
  • [ΕΥΔΟΞΟΣ] Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων
  • [ACADEMIC-ID] Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
  • [ΑΤΛΑΣ] Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ
  • [ΑΠΕΛΛΑ] Ηλεκτρονικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Διαδικασιών Εκλογής και Εξέλιξης Μελών ΔΕΠ
  • Cloud Υπηρεσία ViMa
  • Cloud Υπηρεσία ~okeanosΗ αλλαγή αυτή επηρεάζει όλους τους χρήστες με Internet Explorer 6.x
Οι χρήστες IE6 καλό είναι να χρησιμοποιήσουν διαφορετικό browser (πχ. Mozilla Firefox ή Google Chrome)


Με εκτίμηση
Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου