Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

25.11.2015

Διακοπή Δικτύου Δεδομένων και Φωνής στο κτίριο 2Β της Φιλοσοφικής Σχολής

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, από τις 10:00 μέχρι τις 15:00

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου και από τις 10:00 μέχρι τις 15:00 θα γίνουν εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης της δικτυακής υποδομής του κτιρίου 2Β της Φιλοσοφικής Σχολής.

Οι εργασίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την πλήρη διακοπή της λειτουργίας των τηλεφώνων, καθώς και της δικτυακής διασύνδεσης των Η/Υ με το υπόλοιπο δίκτυο του Πανεπιστημίου και το Internet κατά το διάστημα αυτό.

Η διακοπή αφορά αποκλειστικά τους υπολογιστές και τα τηλέφωνα που συνδέονται σε δικτυακές πρίζες με την ένδειξη ΦΛ/02Β/...

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.