Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

03.11.2016

Ενημέρωση (update) των ρυθμίσεων Wi-Fi και VPN

Μέχρι να ενημερωθούν οι ρυθμίσεις, η πρόσβαση στις υπηρεσίες Wi-Fi και VPN δεν θα είναι δυνατή

Στο πλαίσιο της διαδικασίας ανανέωσης του Πιστοποιητικού Ασφαλείας του ΕΚΠΑ, τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες:

- Ασύρματης Πρόσβασης (WiFi)

- Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN)

θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να ενημερώσουν τις συσκευές τους με τις νέες ρυθμίσεις, μέσω των αντίστοιχων προγραμμάτων εγκατάστασης των αντίστοιχων υπηρεσιών.

Ειδικότερα, οι χρήστες της Πανεπιστημιακής Κοινότητας που χρησιμοποιούν την υπηρεσία WiFi, δηλαδή συνδέονται με τους κωδικούς τους στα ασύρματα δίκτυα με ESSID uoa και eduroam, θα πρέπει να απεγκαταστήσουν ή να διαγράψουν τα δίκτυα αυτά και να τα εγκαταστήσουν ξανά σύμφωνα με τις ενημερωμένες οδηγίες.

Αντίστοιχα, οι χρήστες της Πανεπιστημιακής Κοινότητας που χρησιμοποιούν την υπηρεσία VPN, θα πρέπει αφού πρώτα απεγκαταστήσουν την παλιά έκδοση του UoA OpenVPN και αφού πρώτα επανεκκινήσουν τον υπολογιστή τους, να εγκαταστήσουν την καινούργια έκδοση ακολουθώντας τις ενημερωμένες οδηγίες.