Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

25.05.2015

Κατάργηση Υπηρεσίας Dial-up

15 Ιουνίου 2015

Λόγω παλαιότητας και κατά συνέπεια μη υποστήριξης πλέον από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την υπηρεσία dial-up, η υπηρεσία θα συνεχίσει να παρέχεται μέχρι τις 15 Ιουνίου, οπότε και θα καταργηθεί.

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αθηνών από εξωτερικούς χώρους (εκτός δικτύου Πανεπιστημίου) μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση των γνωστών τεχνολογιών DSL, Mobile Data ή Wi-Fi.