Αρχική σελίδα » Σύνδεση στο Δίκτυο » Ασύρματη Σύνδεση (Wi-Fi)

Με δυο λόγια

Η Υπηρεσία Aσύρματης Πρόσβασης παρέχει σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Αθηνών και κατ’ επέκταση στο Internet χωρίς να απαιτείται η χρήση καλωδίου δικτύου / τηλεπικοινωνιακής πρίζας (ενσύρματη σύνδεση). Οι χρήστες μπορούν να συνδέονται στο δίκτυο χωρίς να περιορίζονται από τη θέση απολαμβάνοντας μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων.

Υπάρχουν τρείς προϋποθέσεις :

  1. Ο χώρος καλύπτεται από σημείο ασύρματης πρόσβασης (WiFi HotSpot) (Χώροι του Πανεπιστημίου Αθηνών με σημεία ασύρματης πρόσβασης (WiFi Hotspots)
  2. Διαθέτετε λογαριασμό στο ΕΚΠΑ, ή σε Ίδρυμα μέλος της κοινότητας Eduroam ή στην κοινότητα  GRNet .
  3. Η συσκευή (laptop, κινητό, tablet, κτλ) έχει δυνατότητα σύνδεσης σε ασύρματο δίκτυο (WiFi Adapter).

Στους χώρους του ΕΚΠΑ με ασύρματη κάλυψη μπορεί να συνυπάρχουν περισσότερα από ένα WiFi δίκτυα με διαφορετικό δηλωτικό όνομα (στο εξής  SSID:). Τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα είναι τα εξής:

     SSID:uoa

     SSID: uoa-webonly

     SSID: eduroam

Ανάλογα με την κατηγορία χρήστη δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης σε ένα η περισσότερα δίκτυα. Πιο αναλυτικά ακολουθούν οι κατηγορίες χρηστών και τα δίκτυα με δυνατότητα σύνδεσης ανά κατηγορία: