Αρχική σελίδα » Σύνδεση στο Δίκτυο » Ασύρματη Σύνδεση (Wi-Fi) » Αναλυτικές Ρυθμίσεις Wi-Fi

Αναλυτικές ρυθμίσεις Wi-Fi

Για τους χρήστες που θέλουν να συνδεθούν στο  SSID:uoa με άλλη συσκευή εκτός αυτών που υποστηρίζει η αυτόματη ρύθμιση, παρέχονται οι ακόλουθες συνοπτικές οδηγίες:

 • Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία, η συσκευή που θα χρησιμοποιήσετε θα πρέπει να υποστηρίζει κάποιο από τα πρότυπα 802.11b ή 802.11g για ασύρματη δικτύωση, καθώς και τα πρωτόκολλα WPA ή WPA2 και 802.1x, σε συνδυασμό με μία από τις παρακάτω ασφαλείς μεθόδους πιστοποίησης EAP:
  • EAP-TTLS και με εσωτερική μέθοδο πιστοποίησης MSCHAPv2 (προτεινόμενο)
  • EAP-TTLS και με εσωτερική μέθοδο πιστοποίησης PAP
  • PEAP και με εσωτερική μέθοδο πιστοποίησης MSCHAPv2 
 • Για την ορθή λειτουργία της υπηρεσίας είναι απαραίτητο να έχει εγκατασταθεί το Πιστοποιητικό Ασφαλείας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Για φορητές συσκευές, ενδέχεται να χρειαστείτε το Πιστοποιητικό Ασφαλείας σε κάποια από τις εναλλακτικές μορφές κωδικοποίησης του.

  Οι διαθέσιμες μορφές κωδικοποίησης του είναι: PEMDERCAB
 • Οι ρυθμίσεις του λογισμικού θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Συνοπτική καρτέλα ρυθμίσεων
SSID uoa
Network Authentication WPA2 ή WPA
Data Encryption AES ή TKIP
EAP type EAP-TTLS ή PEAP
Server Certificate Το πιστοποιητικό ασφαλείας του Πανεπιστημίου
User Certificate Δεν παρέχεται
Outer Identity anonymous@uoa.gr
EAP Inner type MSCHAPv2 ή PAP
Username και Password Τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο ΚΛΕΙΔΙ
IP Address DHCP (αυτόματη ανάθεση)
DNS Server DHCP (αυτόματη ανάθεση)