Αρχική σελίδα » Σύνδεση στο Δίκτυο » Ασύρματη Σύνδεση (Wi-Fi) » Επισκέπτες Πανεπιστημίου Αθηνών

Επισκέπτες Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) προσφέρει στα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας τη δυνατότητα δημιουργίας προσωρινών λογαριασμών πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο του Πανεπιστημίου Αθηνών, προς χρήση από τους επισκέπτες του Ιδρύματος.

Η ανάγκη για την υπηρεσία προέκυψε από το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως ένα από τα μεγαλύτερα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της χώρας, υποδέχεται καθημερινά πολλούς επισκέπτες στα πλαίσια ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών. Προκειμένου οι επισκέπτες να μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες, ήταν αναγκαία η πρόσβασή τους σε στο Διαδίκτυο. Ως εκ τούτου, συχνά, τα μέλη του Πανεπιστημίου Αθηνών αναγκάζονταν να δίνουν τους προσωπικούς τους κωδικούς προκειμένου οι επισκέπτες τους να συνδεθούν στο ασύρματο δίκτυο.

Τα μέλη του Πανεπιστημίου Αθηνών αφού πρώτα συνδεθούν στη  σελίδα https://guest.uoa.gr/, με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχουν στο ΚΛΕΙΔΙ, μπορούν να δημιουργήσουν προσωρινούς λογαριασμούς (ατομικούς ή συνεδριακούς) ή να χειριστούν λογαριασμούς που έχουν ήδη δημιουργήσει.

Οι επισκέπτες συνδέονται αρχικά στο ESSID: uoa-webonly μέσω του λογαριασμού τους και στη συνέχεια εφόσον το επιθυμούν μπορούν να συνδεθούν και στο   ESSID:uoa ώστε να έχουν πλήρη πρόσβαση στις διαθέσιμες δικτυακές υπηρεσίες.

Βασική προϋπόθεση για την σύνδεση με το  ESSID:uoa είναι η εγκατάσταση του σχετικού αρχείου ρυθμίσεων. Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική σελίδα.