Αρχική σελίδα » Σύνδεση στο Δίκτυο » Ασύρματη Σύνδεση (Wi-Fi) » Επισκέπτες Πανεπιστημίου Αθηνών

Επισκέπτες Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) προσφέρει στα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας τη δυνατότητα δημιουργίας προσωρινών λογαριασμών πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο του Πανεπιστημίου Αθηνών, προς χρήση από τους επισκέπτες του Ιδρύματος.

Κάθε μέλος του ΕΚΠΑ έχει τη δυνατότητα αφού πρώτα συνδεθεί στη  σελίδα https://guest.uoa.gr/, (με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του), να δημιουργήσει προσωρινούς (μικρής διάρκειας) λογαριασμούς επισκεπτών (ατομικούς ή συνεδριακούς) ή να χειριστούν λογαριασμούς που έχουν ήδη δημιουργήσει.

Με την ενεργοποίηση του λογαριασμού του ο επισκέπτης μπορείτε είτε να συνδεθείτε στο δίκτυο SSID: uoa-webonly (μόνο για περιήγηση στο Internet) είτε στο δίκτυο SSID:uoa ακολουθώντας τις οδηγίες σύνδεσης που απευθύνονται στα Μέλη του Πανεπιστημίου Αθηνών.