Αρχική σελίδα » Σύνδεση στο Δίκτυο » Ασύρματη Σύνδεση (Wi-Fi) » Επισκέπτες Πανεπιστημίου Αθηνών » Οδηγίες για Δημιουργία Λογαριασμού Επισκέπτη

Οδηγίες για Δημιουργία Λογαριασμού Επισκέπτη

Σε αυτή την ενότητα παρέχονται βασικές οδηγίες για τον τρόπο σύνδεσης στο ασύρματο δίκτυο του  Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Πληκτρολογώντας τη διεύθυνση https://guest.uoa.gr/ ο χρήστης οδηγείται στην εισαγωγική σελίδα της υπηρεσίας. 

 

Επιλέγοντας τη «Σύνδεση Χρήστη», ο χρήστης θα οδηγηθεί στην υπηρεσία πιστοποίησης χρηστών και θα εισάγει τους κωδικούς που έχει στη διάθεσή του.
Σε περίπτωση που δεν διαθέτει κωδικούς θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες για τη Δημιουργία Λογαριασμού.


Εφόσον πιστοποιηθεί η ταυτότητα του χρήστη, στη συνέχεια συνδέεται στην υπηρεσία.
 


Τα μέλη του Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν το δικαίωμα δημιουργίας μέχρι 15 λογαριασμών για επισκέπτες, με μέγιστη διάρκεια 7 ημέρες. Οι λογαριασμοί δημιουργούνται σύμφωνα με το username του συνδεόμενου χρήστη με τη μορφή username_guestxx. Επιλέγοντας το σύνδεσμο «Προσθήκη νέου λογαριασμού επισκέπτη», ο χρήστης οδηγείται στην καρτέλα δημιουργίας λογαριασμού επισκέπτη της παρακάτω μορφής:

 

Έχοντας εισάγει τα βασικά στοιχεία για τη δημιουργία του λογαριασμού επισκέπτη, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα γνωστοποίησης των στοιχείων στον επισκέπτη του μέσω e-mail ή μέσω SMS. H αποστολή e-mail είναι διαθέσιμη σε όλα τα μέλη της κοινότητας, SMS όμως μπορούν να στείλουν μόνο τα μέλη του προσωπικού του Ιδρύματος και τα μέλη ΔΕΠ. Η υπηρεσία SMS έχει τη δυνατότητα αποστολής στοιχείων και σε κινητά εξωτερικού.

Κατόπιν της υποβολής του νέου λογαριασμού επισκέπτη, ο χρήστης θα επιστρέψει στην κεντρική οθόνη διαχείρισης των λογαριασμών επισκεπτών που έχει δημιουργήσει όπως παρακάτω:

 

Σε αυτό το σημείο η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να διαχειριστεί τους λογαριασμούς που έχει δημιουργήσει.

Οι λογαριασμοί που έχουν χρώμα κόκκινο είναι εκείνοι οι οποίοι λήγουν άμεσα, ενώ όσοι είναι με μαύρο χρώμα είναι οι λογαριασμοί οι οποίοι παραμένουν ενεργοί.

Στη δεξιά πλευρά του πίνακα, μέσω των εικονιδίων, ο χρήστης με το εικονίδιο μπορεί να διαγράψει έναν λογαριασμό, ενώ μέσω του εικονιδίου  μπορεί να επεξεργαστεί έναν υφιστάμενο λογαριασμό. 

Επιλέγοντας το εικονίδιο ο χρήστης θα οδηγηθεί στα στοιχεία λογαριασμού του επισκέπτη.

Στη διαδικασία επεξεργασίας λογαριασμού επισκέπτη προσφέρεται η δυνατότητα απενεργοποίησης του λογαριασμού ενός επισκέπτη. Για παράδειγμα, ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιεί το λογαριασμό κατά τη διάρκεια συναντήσεών του με τον επισκέπτη και να απενεργοποιεί το λογαριασμό κατά τη λήξη των συναντήσεων.

Στην περίπτωση που ο επισκέπτης έχει χάσει τον κωδικό του, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τον κωδικό μέσω της επεξεργασίας των στοιχείων του επισκέπτη και να τον αποστείλει ξανά μέσω της υπηρεσίας email ή SMS, εφόσον έχει το αντίστοιχο δικαίωμα.

Τέλος, δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης της χρονικής διάρκειας του λογαριασμού.
Εφόσον η χρονική διάρκεια των 7 ημερών δεν επαρκεί για τις ανάγκες του χρήστη, τότε θα πρέπει να δημιουργήσει νέο λογαριασμό μετά τη λήξη του παλαιού.