Αρχική σελίδα » Σύνδεση στο Δίκτυο » Ασύρματη Σύνδεση (Wi-Fi) » Επισκέπτες Πανεπιστημίου Αθηνών » Οδηγίες για Δημιουργία Συνεδριακών Λογαριασμών

Οδηγίες για Δημιουργία Συνεδριακών Λογαριασμών

Η υπηρεσία δημιουργίας λογαριασμών επισκεπτών προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας συνεδριακών λογαριασμών στα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Πληκτρολογώντας τη διεύθυνση https://guest.uoa.gr/ ο χρήστης οδηγείται στην εισαγωγική σελίδα της υπηρεσίας. 

Εφόσον ο χρήστης πιστοποιείται ως μέλος ΔΕΠ, οδηγείται στην παρακάτω καρτέλα η οποία του παρέχει την επιπλέον δυνατότητα για να δημιουργήσει προσωπικά έναν λογαριασμό συνεδρίου. Ο λογαριασμός συνεδρίου είναι κοινός για όλους τους επισκέπτες του συνεδρίου και δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ατόμων.

 Επιλέγοντας «Προσθήκη νέου συνεδριακού λογαριασμού»  εμφανίζεται η παρακάτω καρτέλα:

Οι λογαριασμοί συνεδρίου έχουν χρονική διάρκεια 5 ημερών. Συμπληρώνοντας τα υποχρεωτικά πεδία δημιουργείται αυτόματα ένας συνεδριακός λογαριασμός. Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα δημιουργίας μέχρι ενός λογαριασμού συνεδρίου ταυτόχρονα.

Στην περίπτωση που το Conference Name που υποβάλλει ο χρήστης έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από προηγούμενο χρήστη, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα όπως το παρακάτω:

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να τροποποιηθεί το όνομα.

Υποβάλλοντας τα στοιχεία του συνεδρίου ο χρήστης θα οδηγηθεί στο περιβάλλον διαχείρισης του λογαριασμού συνεδρίου:

Σε αυτό το σημείο, όπως και στους προσωπικούς λογαριασμούς επισκέπτη, δίνεται η δυνατότητα διαγραφής του λογαριασμού ή επεξεργασίας του υπάρχοντος.

Η επεξεργασία συνεδριακού λογαριασμού αφορά είτε την απενεργοποίηση του λογαριασμού μετά το πέρας των εργασιών, είτε την αλλαγή κωδικών σε περίπτωση που έχει δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα και έχουν χαθούν οι κωδικοί.