Αρχική σελίδα » Σύνδεση στο Δίκτυο » Ασύρματη Σύνδεση (Wi-Fi) » Μέλη Φορέων Eduroam

Μέλη φορέων που συμμετέχουν στο Eduroam

 ESSID: eduroam

Στα μέλη των φορέων που συμμετέχουν στο Eduroam παρέχεται πλήρης πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Επιλέγοντας το ασύρματο  ESSID: eduroam και εισάγοντας τον προσωπικό κωδικό που τους έχει αποδοθεί από το οικείο ίδρυμα, πραγματοποιείται αυτόματη σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο του Πανεπιστημίου Αθηνών.