Αρχική σελίδα » Σύνδεση στο Δίκτυο » Ασύρματη Σύνδεση (Wi-Fi) » Μέλη Φορέων GRNet

Μέλη φορέων της ομοσπονδίας GRNet

Τα μέλη του GRNet AAI μπορούν να συνδεθούν στο ασύρματο δίκτυο μόνο για περιήγηση στο δικτυακό ιστό (WWW πρόσβαση μόνο), ενώ δε διατίθενται οι υπόλοιπες δικτυακές υπηρεσίες π.χ E-mail, FTP κ.λπ. Οι χρήστες αυτής της κατηγορίας επιλέγουν το ασύρματο ESSID: uoa-webonly και στη συνέχεια εισάγουν τον προσωπικό κωδικό που τους έχει αποδοθεί από το οικείο ίδρυμα. Με αυτόν τον τρόπο πραγματοποιείται αυτόματη σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο του Πανεπιστημίου Αθηνών.