Αρχική σελίδα » Σύνδεση στο Δίκτυο » Ασύρματη Σύνδεση (Wi-Fi) » Μέλη Φορέων GRNet

Μέλη φορέων της ομοσπονδίας GRNet

Τα μέλη του GRNet AAI μπορούν να συνδεθούν στο  SSID: uoa-webonly μόνο για περιήγηση στο Internet με το όνομα και τον κωδικό του λογαριασμού που τους έχει αποδοθεί από το οικείο ίδρυμα.

Για πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται απομακρυσμένα από το οικείο Ίδρυμα θα πρέπει να επιλέξουν το δίκτυο  SSID: eduroam ακολουθώντας τις οδηγίες του φορέας σας για σύνδεση στο δίκτυο  SSID: eduroam.