Αρχική σελίδα » Σύνδεση στο Δίκτυο » Ασύρματη Σύνδεση (Wi-Fi) » Μέλη Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλη του Πανεπιστημίου Αθηνών

SSID:uoa/eduroam (απαιτείται εγκατάσταση αρχείου ρυθμίσεων)

Σύνδεση στο δίκτυο SSID:uoa/eduroam έχουν μόνο τα μέλη του Πανεπιστημίου Αθηνών και όσοι έχουν λογαριασμό επισκέπτη. Κάθε μέλος του ΕΚΠΑ έχει τη δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμών επισκέπτη.

Συνιστάται για την ασφαλή και πλήρη πρόσβαση του χρήστη η εγκατάσταση του παρακάτω αρχείου ρυθμίσεων ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής:

Ειδικές περιπτώσεις:

Αρχική Σύνδεση:

Για να συνδεθείτε για πρώτη φορά απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγκατάσταση του παραπάνω Αρχείου Ρυθμίσεων. Μπορείτε να επιλέξετε σύνδεση με το δίκτυο SSID:uoa-webonly είτε από οποιοδήποτε άλλο δίκτυο έχετε σύνδεση για να κατεβάσετε το Αρχείο Ρυθμίσεων από τη σελίδα https://wifi.uoa.gr/ (Πλήρης Πρόσβαση). Για συσκευές Android πριν τη σύνδεση κατεβάστε πρώτα την εφαρμογή eduroam CAT από το Google Play. Για συσκευές Apple χρησιμοποιείστε μόνο τον default Browser Safari για τη μετάβαση στη σελίδα.

Μετά την εγκατάσταση επιλέξτε το δίκτυο ESSID:uoa και συνδεθείτε με το όνομα και τον κωδικό του λογαριασμού σας. Μπορείτε εναλλακτικά με τον ίδιο τρόπο να συνδεθείτε και στο δίκτυο ESSID:eduroam. Και με τις δύο επιλογές έχετε πλήρη πρόσβαση στο δίκτυο.

Αν από την ιστοσελίδα https://wifi.uoa.gr/ επιλέξετε Πρόσβαση WWW, τότε έχετε τη δυνατότητα απλής πρόσβασης στο Internet για περιήγηση χωρίς την απαίτηση εγκατάστασης του Installer.

Σημαντικές Παρατηρήσεις

  • Αν παρά την αυτόματη εγκατάσταση των ρυθμίσεων, η πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο του ΕΚΠΑ δεν είναι εφικτή, οι χρήστες μπορούν να στείλουν e-mail στη διεύθυνση: helpdesk@noc.uoa.gr
  • Σε περίπτωση που ο ίδιος υπολογιστής συνδέεται ταυτόχρονα στο δίκτυο του ΕΚΠΑ με WiFi και καλώδιο ethernet ενδέχεται να δημιουργηθούν προβλήματα. Το ΚΛΕΙΔΙ προτείνει την απενεργοποίηση του wifi πριν τη σύνδεση με το καλώδιο για την αποφυγή αυτών των προβλημάτων.
  • Εγκαθιστώντας το Αρχείο Ρυθμίσεων έχετε τη δυνατότητα σύνδεσης οπουδήποτε υπάρχει κάλυψη του δικτύου ESSID:eduroam παγκοσμίως.