Αρχική σελίδα » Σύνδεση στο Δίκτυο » Ασύρματη Σύνδεση (Wi-Fi) » Σημεία Πρόσβασης (WiFi Hotspots) » Γουδί

Γουδί (Ιατρική-Νοσηλευτική-Οδοντιατρική)

ΙΑΤΡΙΚΗ

 • Εργαστήριο Ιστολογίας Εμβρυολογίας
 • Παπουλάκειο Αναγνωστήριο
 • Αίθουσα Συνεδριάσεων (Κτ. Διοίκησης)
 • Αμφιθέατρο ΝΑΒΟ
 • Αμφιθέατρο ΝΑΑΟ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

 • Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
 • Υπόγειο - Αίθουσα Συνελεύσεων-Συνεδριάσεων 
 • Ισόγειο - Γραφεία - Αίθουσες Διδασκαλίας 
 • 1ος όροφος - Αίθουσες Γραφεία 
 • 2ος όροφος - Μεγάλο Αμφιθέατρο 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

 • Κλινική Μεταπτυχιακού Β' Τομέα
 • Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
 • Κλινική Ορθοδοντικής
 • Κλινική Συνολικής Αντιμετώπισης
 • Αμφιθέατρο Ευθύμιος Παπαντωνίου Οδοντιατρικής
 • Εργαστήριο Προσομοίωσης
 • Εργαστήριο Παιδοδοντιατρικής
 • Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής & Εργαστήριο Στοματολογίας