Αρχική σελίδα » Σύνδεση στο Δίκτυο » Διακομιστής Μεσολάβησης (Proxy Server)

Με δύο λόγια

Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) διατηρεί proxy server σαν εναλλακτικό τρόπο πρόσβασης στο δίκτυο του Παν/μιου για ορισμένες υπηρεσίες (π.χ Βιβλιοθήκες).

Πως θα αποκτήσετε πρόσβαση

Χειροκίνητη ρύθμιση

Η διεύθυνση την οποία μπορείτε να δηλώσετε στο πεδίο "Proxy Server" του web browser σας είναι η proxy.uoa.gr Θύρα 8080.

Αυτοματοποιημένη Δήλωση

Με απλή δήλωση της διεύθυνσης http://apc.uoa.gr/ στον browser σας.

Σε κάθε περίπτωση θα ζητηθεί να κάνετε είσοδο με το λογαριασμό σας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.