Αρχική σελίδα » Σύνδεση στο Δίκτυο » Διακομιστής Μεσολάβησης (Proxy Server)

Με δύο λόγια

Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) διατηρεί έναν διακομιστή μεσολάβησης (proxy server), τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. 

Ο διακομιστής μεσολάβησης επιταχύνει την πρόσβαση σε ιστοσελίδες του Παγκόσμιου Ιστού. H βελτίωση της ταχύτητας παρουσίασης σελίδων βασίζεται στη λειτουργία ενός προσωρινού αποθηκευτικού χώρου (cache) στον οποίο αποθηκεύονται ιστοσελίδες που έχουν ζητηθεί πρόσφατα από άλλους χρήστες. Έτσι η ανεύρεση και η παρουσίαση των ιστοσελίδων από τον διακομιστή μεσολάβησης είναι ταχύτερη από ότι είναι το κατέβασμά τους από τον απομακρυσμένο διακομιστή εκτός του δικτύου του Ιδρύματος που τις δημοσιεύει αρχικά.

Ακριβώς επειδή ο εξυπηρετητής αυτός βρίσκεται εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ, είναι εφικτή η πρόσβαση και στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ, με την προσθήκη μίας εύκολης ρύθμισης στις συσκευές και χωρίς την εγκατάσταση κάποιου ειδικού προγράμματος.

Πως θα αποκτήσετε πρόσβαση

Η διεύθυνση την οποία μπορείτε να δηλώσετε στο πεδίο "Proxy Server" του φυλλομετρητή σας (web browser) σας είναι η παρακάτω:

proxy.uoa.gr Θύρα 8080.

Αν χρειάζεστε τον Proxy Server για να έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ ή άλλες υπηρεσίες που χρειάζονται πιστοποίηση, στα πεδία username και password θα πρέπει να καταχωρίσετε τα αντίστοιχα στοιχεία του υφιστάμενου λογαριασμού σας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το ΚΛΕΙΔΙ παρέχει, επίσης, τη δυνατότητα Αυτοματοποιημένης Δήλωσης Proxy (Automatic Proxy Configuration) με απλή δήλωση της URL διεύθυνσης http://apc.uoa.gr/ και ενθαρρύνει τη χρήση του διακομιστή μεσολάβησης, καθώς αφενός εξοικονομεί εύρος ζώνης και αφετέρου παρέχει στους χρήστες μεγαλύτερη ταχύτητα πλοήγησης στο Διαδίκτυο.