Αρχική σελίδα » Σύνδεση στο Δίκτυο » Διακομιστής Μεσολάβησης (Proxy Server) » Android

Android

Οι οδηγίες αυτές βασίστηκαν σε συσκευή με Android 4.4.4  και  ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με την συσκευή σας  και την έκδοση Android που χρησιμοποιεί.

Η πρόσβαση μέσω διακομιστή μεσολάβησης σε συσκευές με λειτουργικό Android δεν λειτουργεί αν χρησιμοποιούμε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας(3G ή 4G).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την σύνδεση μέσω διακομιστή μεσολάβησης σε συσκευές με λειτουργικό Android είναι να είμαστε συνδεδεμένοι σε κάποιο ασύρματο δίκτυο(Wi-Fi).Η ρύθμιση για τον διακομιστή μεσολάβησης στην συσκευή πρέπει να γίνει για κάθε ασύρματο δίκτυο ξεχωριστά και δεν μπορεί να ισχύσει σαν γενική ρύθμιση για όλα τα δίκτυα.

Αφού ανοίξουμε το Wifi στην συσκευή μας και αποκτήσουμε πρόσβαση στην λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα,πατώντας παρατεταμένα το δίκτυο για το οποίο θέλουμε να ενεργοποιήσουμε τον proxy server εμφανίζεται μια καρτέλα με τις επιλογές για το συγκεκριμένο δίκτυο .

 

Ενεργοποιώντας την επιλογή "Τροποποίηση δικτύου" εμφανίζεται η παρακάτω καρτέλα με τις ρυθμίσεις του δικτύου :

Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να επιλέξουμε :

  • Εμφάνιση σύνθετων επιλογών
  • Διακομιστής μεσολάβησης : Μη αυτόματα
  • Όνομα κεντρικού υπολογιστή διακομιστή μεσολάβησης : proxy.uoa.gr
  • Θύρα διακομιστή μεσολάβησης : 8080

Πατώντας Αποθήκευση η ρύθμιση του δικτύου έχει ολοκληρωθεί και την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στο συγκεκριμένο δίκτυο η σύνδεση θα γίνεται μέσω του διακομιστή μεσολάβησης .

Σε περίπτωση που συνδέεστε στο δίκτυο από ασύρματο δίκτυο που δεν ανήκει στο δίκτυο του ΕΚΠΑ για να συνδεθείτε στο δίκτυο θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σας.


 

Αν θελήσετε να ελέγξετε ότι έχετε λάβει πανεπιστημιακή IP διεύθυνση, μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

checkip.noc.uoa.gr