Αρχική σελίδα » Σύνδεση στο Δίκτυο » Διακομιστής Μεσολάβησης (Proxy Server) » Mac OS X

Mac OS X

Οδηγίες για τη ρύθμιση του διακομιστή μεσολάβησης (proxy server) σε Mac OS X. 

Βήμα 1

Μεταβείτε στις ρυθμίσεις Δικτύου (Network).

 

Βήμα 2 

Εισάγετε στο πεδίο Web Proxy Server: proxy.uoa.gr και στο δεξί πλαίσιο: 8080. 

Τσεκάρετε την επιλογή "Proxy server requires password" και εισάγετε στα πεδία "Username" και "Password" τα αντίστοιχα στοιχεία του λογαριασμού σας.

 

 
Η ρύθμιση του διακομιστή μεσολάβησης (proxy server) ολοκληρώθηκε.

Σημείωση

Σε περίπτωση που δεν εισάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στα παραπάνω πεδία, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη, στην οποία μπορείτε να τα πληκτρολογήσετε. 

   

Έλεγχος IP Διεύθυνσης

Αν θελήσετε να ελέγξετε ότι έχετε λάβει πανεπιστημιακή IP διεύθυνση, μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

checkip.noc.uoa.gr