Αρχική σελίδα » Σύνδεση στο Δίκτυο » Διασύνδεση Κτιρίων

Με δύο λόγια

Η υπηρεσία αυτή αφορά τη φυσική διασύνδεση κτιρίων του Πανεπιστημίου Αθηνών και την ένταξή τους στο υπόλοιπο ενοποιημένο δίκτυο φωνής και δεδομένων με συνδέσεις (ενσύρματες ή ασύρματες) μεγάλης χωρητικότητας.

Σε ποιον απευθύνεται

Στη διοίκηση του Πανεπιστημίου, σε επόπτες κτιρίων και χώρων.

Πως θα συνδεθείτε

Προκειμένου να διασυνδεθεί ένα νέο κτίριο με το υπάρχον δίκτυο απαιτείται μια εξειδικευμένη μελέτη, καθώς ο τρόπος σύνδεσης είναι συνάρτηση των δικτυακών και τηλεφωνικών αναγκών του χώρου, της διαθέσιμης υποδομής καθώς και άλλων περιοριστικών παραγόντων. Μετά το αίτημα σύνδεσης κτιρίου, τεχνικοί του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου θα επικοινωνήσουν με τους εμπλεκόμενους ώστε να γίνει ακριβής αποτύπωση, απαραίτητη για τη μελέτη που θα ακολουθήσει.