Αρχική σελίδα » Σύνδεση στο Δίκτυο » Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN)

Σημείωση

Για εύκολη, γρήγορη και άμεση πρόσβαση στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ, το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) παρέχει την υπηρεσία διακομιστή μεσολάβησης (Proxy Server) για την πρόσβαση στις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών εκτός δικτύου ΕΚΠΑ, χωρίς τη χρήση επιπλέον λογισμικού.  

Διαβάστε τις αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης μέσω Proxy Server.

Για πιο πολύπλοκες εργασίες με την εγκατάσταση ειδικού λογισμικού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Σύνδεσης μέσω Ιδεατού Δικτύου (VPN).

Με δυό λόγια

Η Υπηρεσία Σύνδεσης μέσω Ιδεατού Δικτύου (VPN) παρέχει σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας τη δυνατότητα να συνδέονται με τοπικά δίκτυα και υποδομές του Πανεπιστημίου Αθηνών από οποιοδήποτε χώρο εκτός Πανεπιστημίου, ακόμα και από το εξωτερικό. Η διαχείριση των λογαριασμών, κωδικών πρόσβασης και των μηχανισμών ασφαλείας γίνεται με ευθύνη του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ).

Η υπηρεσία υλοποιεί ένα κρυπτογραφημένο, ασφαλές, ιδεατό κανάλι επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού υπολογιστή του χρήστη και του εσωτερικού δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατ' αυτόν τον τρόπο, ο σταθμός εργασίας του χρήστη μεταφέρεται εικονικά "μέσα" στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανεξάρτητα από την φυσική και δικτυακή του θέση.

Χρήση - Προϋποθέσεις

Μερικές από τις δυνατότητες της υπηρεσίας Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου, είναι οι εξής:

  • Ασφαλής πρόσβαση στις υποδομές του Πανεπιστημίου Αθηνών από απομακρυσμένα δίκτυα.
  • Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του Υπολογιστικού Κέντρου Βιβλιοθηκών από απομακρυσμένα δίκτυα ή εναλλακτικά δίκτυα πρόσβασης (πχ ADSL).
  • Δυνατότητα πρόσβασης στους προσωπικούς υπολογιστές, μέσω τοπικού δικτύου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία, είναι να έχετε λογαριασμό στο Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου.

Αναλυτικές Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης

Για οποιοδήποτε άλλο λειτουργικό σύστημα δίνεται ενδεικτικά το ακόλουθο αρχείο ρυθμίσεων (UoA.ovpn) .

Βοηθητικά εργαλεία

  • Έλεγχος IP: Σας επιτρέπει να διαπιστώσετε αν η IP διεύθυνση σας ανήκει στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Αθηνών.