Αρχική σελίδα » Σύνδεση στο Δίκτυο » Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN) » Linux

Διαδικασία εγκατάστασης και ρύθμισης

Προτείνεται η χρήση του συστήματος διαχείρισης λογισμικού (package management) της χρησιμοποιούμενης διανομής, έτσι ώστε να μην εμφανιστούν τυχόν προβλήματα εξαρτήσεων από άλλα πακέτα λογισμικού.

Λογισμικό VPN Client:

Ενδεικτικό λογισμικό για γραφικό περιβάλλον (front-end) του OpenVPN:

Αρχειο ρυθμίσεων : UoA.ovpn

 

Αναλυτικές Οδηγίες 


Σε γενικές γραμμές ,αφού πρώτα υποθέσουμε ότι χρησιμοποιείτε γραφικό περιβάλλον και Network Manager , αυτό που πρέπει να κάνετε είναι :
1.Να εγκαταστήσετε το αντίστοιχο πακέτο της διανομής σας που ενεργοποιεί το openvpn στο Network Manager.
Ενδεικτικά αναφέρουμε οδηγίες για :
- Arch Linux Based διανομές :
https://wiki.archlinux.org/index.php/NetworkManager
- Ubuntu/Debian Based διανομές : https://torguard.net/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=53
2.Να κατεβάσετε το αρχείο ρυθμίσεων και να το αποθηκεύστε στον υπολογιστή σας.
3.Να ανοίξετε το Network Manager και
να πατήστε Add .Επιλέξτε το "
Import a saved VPN configuration..." κάτω από το "Choose a Connection Type". Επιλέξτε το αρχείο που μόλις κατεβάσατε.
4.Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία λογικά έχει δημιουργηθεί μια νέα σύνδεση VPN η οποία πρέπει να είναι πλήρως λειτουργική.

 

 

 

Έλεγχος IP Διεύθυνσης

Αν θελήσετε να ελέγξετε ότι έχετε λάβει πανεπιστημιακή IP διεύθυνση, μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

checkip.noc.uoa.gr