Αρχική σελίδα » Σύνδεση στο Δίκτυο » Ενσύρματη Σύνδεση

Με δύο λόγια

Με δύο λόγια

Η υπηρεσία συνδέει προσωπικούς υπολογιστές ή και άλλες συσκευές στο δίκτυο του Πανεπιστημίου  με απαραίτητη προϋπόθεση να διαθέτουν ελεύθερη θύρα τύπου Ethernet.

Σε ποιον απευθύνεται

Στο προσωπικό (Ανθρώπινο Δυναμικό) του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός του ΕΚΠΑ.

Πως θα αποκτήσετε σύνδεση

Εντοπίστε στο χώρο εργασίας σας ελεύθερη πρίζα δικτύου.

Σημειώσετε τα στοιχεία που αναφέρονται στο κάτω μέρος της

και επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (210 727 5600), για να υποβάλετε το αίτημα ενεργοποίησή της.

Οι τεχνικοί του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου θα φροντίσουν για την ενεργοποίηση της πρίζας δικτύου και στη συνέχεια  θα επικοινωνήσουν μαζί σας για να σας διαβιβάσουν τα στοιχεία που απαιτούνται να εισαχθούν στον υπολογιστή ή τη δικτυακή συσκευή σας και να σας προσφέρουν τηλεφωνικές ή γραπτές οδηγίες για την εισαγωγή των στοιχείων.

Οδηγίες σύνδεσης