Αρχική σελίδα » Σύνδεση στο Δίκτυο » Ενσύρματη Σύνδεση

Με δύο λόγια

Στο προσωπικό του Πανεπιστημίου δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσει μόνιμη σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου και κατ' επέκταση στο Διαδίκτυο. Η υπηρεσία συνδέει τους προσωπικούς υπολογιστές του προσωπικού ή και άλλες συσκευές με απαραίτητη προϋπόθεση να διαθέτουν μια θύρα τύπου Ethernet.

Σε ποιον απευθύνεται

Στα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, στο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), σε επιστημονικούς συνεργάτες και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός του ΕΚΠΑ.

Πως θα αποκτήσετε σύνδεση

Εντοπίστε στο χώρο που βρίσκεται το γραφείο σας μία ελεύθερη πρίζα δικτύου.

Σημειώσετε όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο κάτω μέρος της και επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (210 727 5600), ώστε να εξασφαλίσετε την ενεργοποίησή της.

Οι τεχνικοί του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου θα φροντίσουν για την ενεργοποίηση της πρίζας δικτύου, δηλαδή τη σύνδεσή της με ενεργά στοιχεία του δικτύου και την απόδοση μόνιμης IP διεύθυνσης.

Κατόπιν θα επικοινωνήσουν μαζί σας για να σας διαβιβάσουν τα στοιχεία που απαιτούνται να εισαχθούν στον υπολογιστή ή τη δικτυακή συσκευή σας και να σας προσφέρουν τηλεφωνικές ή γραπτές οδηγίες ώστε να διευκολυνθεί η εισαγωγή των στοιχείων.

Οδηγίες σύνδεσης