Αρχική σελίδα » Τηλεδιάσκεψη » Μέσω Υπολογιστή

Με δύο λόγια

Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης στο γραφείο, ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε περίπτωσης, την τεχνική εφικτότητα και τη διαθεσιμότητα.

 • Υπηρεσία e:Presence. Η υπηρεσία e:Presence παρέχεται από το Ε.Δ.Ε.Τ. και αξιοποιείται κατά κύριο λόγο για τη συνεδρίαση εκλεκτορικών σωμάτων. 
 • Υπηρεσία WebEx Meetings. Η υπηρεσία WebEx Meetings παρέχεται από τη CISCO, προσφέρει στους χρήστες την υπηρεσία τηλεδιάσκεψης από προσωπικό υπολογιστή (μέσω web browser).
 • Υπηρεσία GoogleMeet:Η υπηρεσία GoogleMeet παρέχεται από τη Google, προσφέρει στους χρήστες την υπηρεσία τηλεδιάσκεψης από προσωπικό υπολογιστή
 • Υπηρεσία BBB. Η υπηρεσία ΒΒΒ παρέχεται από το ΚΛΕΙΔΙ. Για να ενεργοποιηθεί απαιτείται η αποστολή αίτησης στο ΚΛΕΙΔΙ.

Γενική Χρήση

Η χρήση της υπηρεσίας ενδείκνυται σε περιπτώσεις παρόμοιες με τις παρακάτω:

 • Συνάντηση πολλών ατόμων για συνεργασία στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή ομάδας εργασίας, με την ανάγκη παρουσίασης από κάποια μέλη της ομάδας και παρακολούθησης της παρουσίασης από τα υπόλοιπα μέλη.
   
 • Συνάντηση περιορισμένου αριθμού ατόμων για να συζητήσουν για συγκεκριμένα θέματα στα πλαίσια ερευνητικών δραστηριοτήτων.
   
 • Εκπαιδευτικές συναντήσεις μεταξύ καθηγητών και φοιτητών για την επίλυση αποριών ή για τον συντονισμό ομάδων εργασίας.

Οι τεχνικές απαιτήσεις για τη συμμετοχή στη βιντεοδιάσκεψη είναι η ύπαρξη: α) γρήγορης σύνδεσης στο Διαδίκτυο, β) web κάμερας γ) μικροφώνου και ακουστικών.

ePresence: Συμμετοχή σε εκλεκτορικό σώμα άλλων ιδρυμάτων

Για αυτήν την περίπτωση θα λάβετε μία πρόσκληση συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη μέσω email της υπηρεσίας e:Presence του Ε.Δ.Ε.Τ. προκειμένου να συνδεθείτε στην τηλεδιάσκεψη από τον προσωπικό υπολογιστή του γραφείου σας.

Σε περίπτωση που δεν έχετε τον κατάλληλο εξοπλισμό (web camera, μικρόφωνο) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα χώρο τηλεδιάσκεψης στο ΚΛΕΙΔΙ (μικρή αίθουσα). Προϋπόθεση είναι η συνεννόησή σας με την Γραμματεία που οργανώνει το εκλεκτορικό, προκειμένου αυτή να δεσμεύσει την αίθουσα. Η όλη διαδικασία περιγράφεται εδώ.

Καταγραφή-Ζωντανή Μετάδοση Τηλεδιασκέψεων

Για την καταγραφή τηλεδιασκέψεων προτείνεται η χρήση της εφαρμογής Microsoft XboxGame Bar που συνήθως βρίσκεται προεγκατεστημένη στα Windows 10. 

Η ζωντανή μετάδοση τηλεδιασκέψεων στο ευρύ κοινό μπορεί να γίνει με τη χρήση των εργαλείων YouTube Live και OBS.