Αρχική σελίδα » Τηλεδιάσκεψη » Μέσω Υπολογιστή » WebEx

Με δύο λόγια

Η υπηρεσία WebEx της εταιρείας CISCO είναι ένα διαδικτυακό μέσο τηλεδιάσκεψης που υποστηρίζει μέχρι 1.000 συμμετέχοντες/συνεδρία και προσφέρει στους χρήστες δυνατότητες Web Conferencing με τη χρήση video υψηλής ποιότητας. Μέσω του WebEx οι χρήστες έχουν την δυνατότητα μιας πλήρους λειτουργικής συνεργασίας από απόσταση, αυξάνοντας την παραγωγικότητά τους και ελαττώνοντας το κόστος των συναντήσεων πρόσωπο με πρόσωπο. Υποστηρίζει φωνητική επικοινωνία μεταξύ των χρηστών καθώς και δυνατότητα διαμοιρασμού αρχείων με συνεργάτες χωρίς να απαιτούνται πολύπλοκες ρυθμίσεις και παραμετροποίηση του εργαλείου. Η υπηρεσία είναι συνδεδεμένη με τους ιδρυματοικούς λογαριασμούς του Παν/μιου και είναι προσβάσιμη στο https://uoa.webex.com/

Σε ποιον απευθύνεται

  • Φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες
  • Διδάσκοντες
  • Προσωπικό (μόνιμο ή με σύμβαση)