Αρχική σελίδα » Τηλεδιάσκεψη » Μέσω Υπολογιστή » WebEx

Με δύο λόγια

Το WebEx της εταιρείας CISCO είναι ένα διαδικτυακό μέσο τηλεδιάσκεψης μέχρι 100 συμμετέχοντες που προσφέρει στους χρήστες δυνατότητες Web Conferencing με τη χρήση video υψηλής ποιότητας. Μέσω του WebEx οι χρήστες έχουν την δυνατότητα μιας πλήρως λειτουργικής συνεργασίας από απόσταση, αυξάνοντας την παραγωγικότητά τους και ελαττώνοντας το κόστος των συναντήσεων πρόσωπο με πρόσωπο. Υποστηρίζει φωνητική επικοινωνία μεταξύ των χρηστών καθώς και δυνατότητα διαμοιρασμού αρχείων με συνεργάτες χωρίς να απαιτούνται πολύπλοκες ρυθμίσεις και παραμετροποίηση του εργαλείου.

Σε ποιον απευθύνεται

  • Φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες
  • Διδάσκοντες
  • Προσωπικό (μόνιμο ή με σύμβαση)