Αρχική σελίδα » Τηλεδιάσκεψη » Σε Αίθουσα

Με δύο λόγια

Οι συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη σε αίθουσα βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένους και εξοπλισμένους χώρους.

Η ποιότητα της επικοινωνίας ανάμεσα στους συμμετέχοντες είναι άριστη και οι δυνατότητες αλληλεπίδρασης είναι παρόμοιες με την πρόσωπο-με-πρόσωπο επικοινωνία.

Επίσης, διασφαλίζεται η ασφάλεια της επικοινωνίας, ενώ η τηλεδιάσκεψη υποστηρίζεται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό καθόλη τη διάρκεια της επικοινωνίας.

Σε ποιον απευθύνεται

H τηλεδιάσκεψη σε αίθουσα συνίσταται στις παρακάτω περιπτώσεις:

  1. Συμμετοχή στα συλλογικά όργανα των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, π.χ. Εκλεκτορικά Σώματα.

  2. Διεξαγωγή μιας διάλεξης σε απομακρυσμένο σημείο, π.χ. στα πλαίσια ενός Συνεδρίου.

  3. Παρακολούθηση μιας διάλεξης, μαζί με τους φοιτητές, η οποία πραγματοποιείται από κάποιο απομακρυσμένο σημείο.
     

Πως θα τη χρησιμοποιήσετε

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) διαθέτει μία αίθουσα τηλεδιάσκεψης η οποία βρίσκεται στο χώρο του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου στην Πανεπιστημιούπολη Ιλισίων, στο κτίριο δίπλα στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Χάρτης πρόσβασης).

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την αίθουσα τηλεδιάσκεψης, χρειάζεται να επικοινωνήσετε με τους τεχνικούς υπευθύνους για τη δέσμευση της αίθουσας και την πραγματοποίηση δοκιμών.

Οι απομακρυσμένοι συμμετέχοντες θα πρέπει να μεταβούν σε αντίστοιχο χώρο τηλεδιάσκεψης, ο οποίος θα πρέπει να είναι τεχνικά συμβατός.

Όσον αφορά τις υποδομές τηλεδιάσκεψης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού, κάθε ίδρυμα έχει χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να δημιουργήσει μία αίθουσα τηλεδιάσκεψης, κατά συνέπεια η πλειονότητα των Πανεπιστημίων εσωτερικού διαθέτουν εξοπλισμένες αίθουσες βιντεοδιάσκεψης.

Μπορείτε να δείτε εδώ το Δίκτυο Αιθουσών Τηλεκπαίδευσης των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή κράτηση της αίθουσας τηλεδιάσκεψης του ΕΚΠΑ μπορείτε να επικοινωνήσετε στο e-mail tc[at]uoa[dot]grή στο τηλέφωνο 210-727-5600 επιλογή 4