Αρχική σελίδα » Τηλεδιάσκεψη » Σε Αίθουσα

Με δύο λόγια

Οι συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη σε αίθουσα βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένους και εξοπλισμένους χώρους.

Η ποιότητα της επικοινωνίας ανάμεσα στους συμμετέχοντες είναι άριστη και οι δυνατότητες αλληλεπίδρασης είναι παρόμοιες με την πρόσωπο-με-πρόσωπο επικοινωνία.

Επίσης, διασφαλίζεται η ασφάλεια της επικοινωνίας, ενώ η τηλεδιάσκεψη υποστηρίζεται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό καθόλη τη διάρκεια της επικοινωνίας.

Σε ποιον απευθύνεται

H τηλεδιάσκεψη σε αίθουσα συνίσταται στις παρακάτω περιπτώσεις:

  1. Συμμετοχή στα συλλογικά όργανα των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, π.χ. Εκλεκτορικά Σώματα.

  2. Διεξαγωγή μιας διάλεξης σε απομακρυσμένο σημείο, π.χ. στα πλαίσια ενός Συνεδρίου.

  3. Παρακολούθηση μιας διάλεξης, μαζί με τους φοιτητές, η οποία πραγματοποιείται από κάποιο απομακρυσμένο σημείο.
     

Πως θα τη χρησιμοποιήσετε

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) διαθέτει δύο αίθουσες τηλεδιάσκεψης, οι οποία βρίσκονται στον χώρο του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου στην Πανεπιστημιούπολη Ιλισίων, στο κτίριο δίπλα στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Χάρτης πρόσβασης).

  • Εάν ανήκετε στο προσωπικό Γραμματείας του ΕΚΠΑ, τότε προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την κεντρική αίθουσα τηλεδιάσκεψης, χρειάζεται να επικοινωνήσετε με τους τεχνικούς υπευθύνους για τη δέσμευση της. Δείτε εδώ τη σχετική διαδικασία.
  • Εάν ανήκετε στο προσωπικό Γραμματείας εκτός ΕΚΠΑ, τότε προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την μικρή αίθουσα τηλεδιάσκεψης, χρειάζεται να επικοινωνήσετε με τους τεχνικούς υπευθύνους για τη δέσμευση της μικρής αίθουσας. Δείτε εδώ τη σχετική διαδικασία.

Οι απομακρυσμένοι συμμετέχοντες θα πρέπει να μεταβούν σε αντίστοιχο χώρο τηλεδιάσκεψης, ο οποίος θα πρέπει να είναι τεχνικά συμβατός.

Όσον αφορά τις υποδομές τηλεδιάσκεψης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού, κάθε ίδρυμα έχει χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να δημιουργήσει μία αίθουσα τηλεδιάσκεψης, κατά συνέπεια η πλειονότητα των Πανεπιστημίων εσωτερικού διαθέτουν εξοπλισμένες αίθουσες βιντεοδιάσκεψης.

Μπορείτε να δείτε εδώ το Δίκτυο Αιθουσών Τηλεκπαίδευσης των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή κράτηση της αίθουσας τηλεδιάσκεψης του ΕΚΠΑ, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο e-mail tc [at] uoa [dot] gr ή στο τηλέφωνο 210-727-5600 επιλογή 4