Αρχική σελίδα » Τηλεδιάσκεψη » Σε Αίθουσα » Συχνές Ερωτήσεις
 • Μπορώ να εξυπηρετηθώ στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης χωρίς να έχω πραγματοποιήσει αίτηση;

Γενικά όχι. Η χρήση της αίθουσας για συνεδρίαση συλλογικών οργάνων (με τηλεδιάσκεψη) απαιτεί την αποστολή της αντίστοιχης συμπληρωμένης ηλεκτρονικής φόρμας. Σε περίπτωση απλής εκδήλωσης η αίθουσα μπορεί να κρατηθεί με σχετικό διευκρινιστικό email το οποίο θα περιέχει όλες τις σχετικές λεπτομέρειες.

 • Είμαι μέλος ΔΕΠ από άλλο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της ημεδαπής. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την αίθουσα τηλεδιάσκεψης. ως εξωτερικός συμμετέχων σε τηλεδιάσκεψη άλλου ιδρύματος;

Ναι.

 • Πόσο διαρκεί μια τηλεδιάσκεψη;

Κάθε τηλεδιάσκεψη διαρκεί ανάλογα με το κεντρικό θέμα της συνάντησης. Στα παρακάτω ερωτήματα ξεκαθαρίζεται ο μέσος χρόνος διάρκειας ανάλογα με κάθε περίπτωση. Στον συνολικό χρόνο της τηλεδιάσκεψης υπολογίζεται επιπλέον ο χρόνος σύνδεσης (μέχρι 15 λεπτά) αλλά και ένα σχετικό περιθώριο χρόνου πριν την επόμενη εκδήλωση βάση του προγράμματος.

 • Πόσο διαρκεί μια συνεδρίαση ορισμού επιτροπής;

Μια συνεδρίαση επταμελούς επιτροπής διαρκεί κατά μέσο όρο από 15 – 30 λεπτά.

 • Πόσο διαρκεί μια συνεδρίαση για την εκλογή/κρίση μέλους ΔΕΠ

Μια συνεδρίαση εκλογής/κρίσης μέλους ΔΕΠ διαρκεί κατά μέσο όρο από 30 λεπτά μέχρι 2 ώρες. Σε κάθε περίπτωση οι διοργανωτές καλούνται να κάνουν εκτίμηση του παραπάνω χρόνου ανάλογα με το περιεχόμενο της συνάντησης.

 • Πόσο διάστημα απαιτείται για την ομαλή διαικπεραίωση από την στιγμή της οριστικής αίτησης μιας τηλεδιάσκεψης του ΕΚΠΑ;

Βάση της υπάρχουσας εμπειρίας διεκπεραίωσης αιτήσεων για τηλεδιάσκεψη ο μέσος χρόνος που απαιτείται είναι μία βδομάδα.

 • Πόσο διαρκεί μια παρουσίαση διδακτορικής διατριβής/μεταπτυχιακής εργασίας;

Ο μέσος χρόνος παρουσίασης διδακτορικής διατριβής με τηλεδιάσκεψη, βάση των υπαρχόντων στατιστικών, είναι δύο(2) ώρες. Ο χρόνος παρουσίασης μιας μετ/κής εργασίας μέσω τηλεδιάσκεψης υπολογίζεται κατά μέσο όρο στην μία (1) ώρα και 30 λεπτά.

 • Υπάρχει πρόσβαση για ΑΜΕΑ στην Αιθ. Τηλεδιάσκεψης;

Ναι. Οδηγίες πρόσβασης βρίσκονται εδώ.

 • Υπάρχει δυνατότητα ζωντανής μετάδοσης διαφανειών σε μία παρουσίαση μέσω τηλεδιάσκεψης;

Ναι.

 • Παρουσιάζω την εργασία μου μέσω τηλεδιάσκεψης. Χρειάζεται να μεταφέρω σχετικό εξοπλισμό;

Όχι. Για μια τυπική παρουσίαση δεν απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός από τον ενδιαφερόμενο καθώς η αίθουσα είναι πλήρως εξοπλισμένη (Η/Υ, οθόνες, προτζέκτορας, ηλ. Τηλεχειριστήριο, μικρόφωνα κλπ) για διάφορα σενάρια παρουσιάσεων. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος χρειάζεται να χρησιμοποιήσει εξειδικευμένο λογισμικό ή hardware τότε πρέπει ενημερώσει σχετικά τον τεχνικό της αίθουσας.

 • Μπορεί να καταγραφεί μία συνεδρία συλλογικού οργάνου  μέσω τηλεδιάσκεψης του ΕΚΠΑ;

Ναι. Αρκεί να το δηλώσει ο συντονιστής στην σχετική ηλεκτρονική αίτηση.

 • Μπορεί να πραγματοποιηθεί αίτηση για τηλεδιάσκεψη από κάποιο τμήμα του ΕΚΠΑ μία μέρα πριν την επιθυμητή ημερομηνία;

Όχι. Η αίτηση μεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από το τμήμα αλλά η διεκπεραίωση της αίτησης από το κέντρο τηλεδιάσκεψης πιθανότατα να απορριφθεί, λόγω έλλειψης του απαραίτητου χρόνου για την σχετική επικοινωνία.

 • Μπορεί να πραγματοποιηθεί αίτηση για συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη που οργανώνεται από τμήμα άλλου Ιδρύματος, μία μέρα πριν την επιθυμητή ημερομηνία;

Ναι. Εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα της αίθουσας για την επιθυμητή ώρα και έχει αποσταλεί μέσα στην τρέχουσα ημέρα η σχετική ηλεκτρονική αίτηση.