Αρχική σελίδα » Τηλεφωνία » Επικοινωνία Χωρίς Χρέωση

Επικοινωνία χωρίς χρέωση

Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες του Δικτύου Φωνής να επικοινωνούν τηλεφωνικά χωρίς χρέωση με τους χρήστες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, μέσω της σύνδεσης Internet με το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet).

Επιπλέον το ΚΛΕΙΔΙ προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες του Δικτύου Φωνής να επικοινωνούν τηλεφωνικά χωρίς χρέωση με τους χρήστες των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων.