Αρχική σελίδα » Τηλεφωνία » Επικοινωνία Χωρίς Χρέωση » Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

Οι χρήστες του Δικτύου Φωνής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά χωρίς χρέωση με τους χρήστες άλλων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με την ακόλουθη αριθμοδότηση:

Ακαδημαϊκό ΊδρυμαΑριθμοδότηση
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 231099XXXX
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 2541079XXX 2531039XXX 2551030XXX 2552041XXX
ΕΑΙΤΥ 2610960[2-4]XX 210693060X 21069307[0-5]X
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 21034900XX 21034901XX
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας 210747424X 210747425X 210747426X 210747427X 210747568X 210747109X 210747571X 210747440X 210747112X 210747113X
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 2107721XXX 2107722XXX 2107723XXX 2107724XXX
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2107274XXX 2107275XXX 2107276XXX 2107277XXX 2107461XXX 2107462XXX 2103688XXX 2103689XXX
ΙΤΕ - ΕΙΧΗΜΥΘ 26109652XX 26109653XX
Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 2810391XXX 2811392XXX
Ιόνιο Πανεπιστήμιο 26610871XX 26610872XX 26610873XX 26610874XX 26610875XX 26610876XX 26610877XX
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2108203XXX
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2241099[0-4]XX 2251036XXX 2271035XXX 2273082XXX 2281097[0-4]XX 2254083[0-2]XX 2106492[0-4]XX
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 24610562XX 24610563XX 24610564XX 24610565XX 24610566XX 24610567XX 23850550XX 23850551XX 23850552XX
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2421074XXX 2421093[0-2]XXX 2410565XXX 2410685XXX 2431047[0-2]XX 2441066[0-2]XX 24210063XX 24210064XX 24210065XX
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2651004XXX 2651005XXX 2651006XXX 2651007XXX 2651008XXX 2651009XXX
Πανεπιστήμιο Κρήτης 2810393XXX 2810394XXX 2810545[0-1]XX 28105452[0-4]X 2831077XXX 2103702040
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2310891XXX
Πανεπιστήμιο Πατρών 2610962XXX 2610969XXX 2610996XXX 2610997XXX
Πανεπιστήμιο Πειραιά 2104142XXX
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 274107498X 274107499X 274107435X 273108965X 273108966X 273108967X 273108968X 273108971X 273108972X 275209610X 275209611X 275209612X 275209613X 272106510X 272106511X 272106512X 272106513X 27103721XX 27103722XX 271023012X 271023013X 210747540X 210747541X
Πολυτεχνείο Κρήτης 2821037XXX 2821006XXX
ΤΕΙ Αθήνας 2105385XXX 21053870XX 21053871XX 21053872XX 21053873XX 21053874XX 21053875XX 21053876XX
ΤΕΙ Κρήτης 2810379XXX 284302949X 284302001X 282112308X 282112309X 284208948X
ΤΕΙ Μεσολογγίου 26310582XX 26310583XX 26310584XX
ΤΕΙ Σερρών 23210491XX, 23210492XX,23210493XX, 23210494XX, 23210495XX
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών 21095491XX 21095492XX 21095493XX 21095494XX 21095495XX