Αρχική σελίδα » Τηλεφωνία » Επικοινωνία Χωρίς Χρέωση » Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία

Από ΕΚΠΑ προς Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία

Για την εσωτερική τηλεφωνική επικοινωνία με Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, με τα οποία η κλήση σας δεν χρεώνεται, πρέπει να πληκτρολογείτε το αντίστοιχο τριψήφιο πρόθεμα και ακολούθως το εσωτερικό τηλέφωνο των χρηστών του τηλεφωνικού κέντρου του αντίστοιχου νοσοκομείου, όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:

Πανεπιστημιακό ΝοσοκομείοΠρόθεμαΑριθμοδότηση
Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών 390 210 7456xxx
Αρεταίειο Νοσοκομείο 391

210 72861xx , 210 72862xx,
210 72863xx,  210 72864xx,
210 72865xx

Ευγενίδειο Θεραπευτήριο 392 210 72081xx , 210 72082xx,
210 72083xx

 Παραδείγματα:

 1. Κλήση του τηλεφωνικού αριθμού 210 7456xxx στο Λαϊκό Νοσοκομείο. 
  Πληκτρολογείτε 390 και στη συνέχεια τον εσωτερικό αριθμό 6xxx.

 2. Κλήση του τηλεφωνικού αριθμού 210 72861xx στο Αρεταίειο Νοσοκομείο.
  Πληκτρολογείτε 391 και στη συνέχεια τον εσωτερικό αριθμό 1xx.

 3. Κλήση του τηλεφωνικού αριθμού 210 72081xx στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο.
  Πληκτρολογείτε 392 και στη συνέχεια τον εσωτερικό αριθμό 1xx.

Από Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία προς ΕΚΠΑ

Η χωρίς χρέωση εσωτερική τηλεφωνική επικοινωνία από τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), πραγματοποιείται με την πληκτρολόγηση του αντίστοιχου διψήφιου προθέματος και ακολούθως του τετραψήφιου εσωτερικού τηλεφώνου των χρηστών του Δικτύου Φωνής του ΕΚΠΑ, όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:

Πανεπιστημιακό ΝοσοκομείοΠρόθεμαΑριθμοδότηση
Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών 39 210 7461xxx,
210 7462xxx (Περιοχή Γουδή)
Αρεταίειο Νοσοκομείο 70 210 7274xxx , 210 7275xxx,
210 7276xxx,
210 7277xxx (Ιλίσια - Τ.Ε.Φ.Α.Α.)
Ευγενίδειο Θεραπευτήριο 70 210 3688xxx,
210 3689xxx (Κέντρο Αθήνας)

Παραδείγματα:

 1. Κλήση του τηλεφωνικού αριθμού 210 7461xxx στο Τμήμα Ιατρικής ΕΚΠΑ από το Λαϊκό Νοσοκομείο:
  Πληκτρολογείτε 39 και στη συνέχεια τον εσωτερικό αριθμό 1xxx

 2. Κλήση του τηλεφωνικού αριθμού 210 7275xxx στα Ιλίσια από το Αρεταίειο Νοσοκομείο:
  Πληκτρολογείτε 70 και στη συνέχεια τον εσωτερικό αριθμό 5xxx.

 3. Κλήση του τηλεφωνικού αριθμού 210 3688xxx στο Κέντρο Αθήνας από το Ευγενίδειο Θεραπευτήριο:
  Πληκτρολογείτε 70 και στη συνέχεια τον εσωτερικό αριθμό 8xxx.

Μεταξύ Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων

H χωρίς χρέωση εσωτερική επικοινωνία ανάμεσα στους χρήστες των τηλεφωνικών κέντρων των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων πραγματοποιείται με την πληκτρολόγηση του αντίστοιχου τριψήφιου πρόθεματος και του αριθμού του εσωτερικού τηλεφώνου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όπως αυτά εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Πανεπιστημιακό ΝοσοκομείοΠρόθεμαΑριθμοδότηση
Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών 390 210 7456xxx
Αρεταίειο Νοσοκομείο 391 210 72861xx , 210 72862xx,
210 72863xx
Ευγενίδειο Θεραπευτήριο 392 210 72081xx , 210 72082xx,
210 72083xx

 Παραδείγματα:

 1. Κλήση του τηλεφωνικού αριθμού 210 7456xxx στο Λαϊκό Νοσοκομείο από το Ευγενίδειο Θεραπευτήριο:
  Πληκτρολογείτε 390 και στη συνέχεια τον εσωτερικό αριθμό 6xxx.

 2. Κλήση του τηλεφωνικού αριθμού 210 72861xx στο Αρεταίειο Νοσοκομείο από το Ευγενίδειο Θεραπευτήριο.
  Πληκτρολογείτε 391 και στη συνέχεια τον εσωτερικό αριθμό 1xx.

 3. Κλήση του τηλεφωνικού αριθμού 210 72081xx στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο από το Αρεταίειο Νοσοκομείο.
  Πληκτρολογείτε 392 και στη συνέχεια τον εσωτερικό αριθμό 1xx.