Αρχική σελίδα » Τηλεφωνία » Υπηρεσίες Τηλεφωνίας IP

Τηλεφωνικές ευκολίες

 Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) είναι υπεύθυνο για την καλή λειτουργία και τη συντήρηση του Δικτύου Τηλεφωνίας IP, την αντιμετώπιση βλαβών καθώς και τη διεκπεραίωση αιτήσεων που αφορούν την προσθαφαίρεση τηλεφωνικών ευκολιών.

Η υποδομή Τηλεφωνίας IP του Πανεπιστημίου Αθηνών παρέχει στους χρήστες του ένα σύνολο από τηλεφωνικές ευκολίες.

Οι αιτήσεις που αφορούν την προσθαφαίρεση τηλεφωνικών ευκολιών γίνονται τηλεφωνικά στην υπηρεσία υποστήριξης χρηστών, καταγράφονται και εξυπηρετούνται άμεσα εντός μίας ημέρας.

Κατ' εξαίρεση, οι αιτήσεις που αφορούν την άρση φραγής για υπεραστικές/ διεθνείς κλήσεις και κινητά, εξυπηρετούνται άμεσα εντός μίας ημέρας μετά από την αποστολή e-mail στο ΚΛΕΙΔΙ από τα μέλη ΔΕΠ, τους προϊστάμενους διευθύνσεων, υπηρεσιών και τμημάτων. Για τους συνδρομητές που δεν ανήκουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες θα πρέπει να αποσταλεί e-mail από τον προϊστάμενο του τμήματος.