Αρχική σελίδα » Τηλεφωνία » Υπηρεσίες Τηλεφωνίας IP » Μετά από Αίτηση

ΣΥΣΚΕΥΗ  Cisco IP Phone 7841

     

Λειτουργία

Ενεργοποίηση

Ακύρωση

Αναμονή κλήσης

(call waiting)

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ακούτε σύντομο χαρακτηριστικό ήχο όταν κάποιος τρίτος σας καλεί

Καθώς μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, δέχεστε δεύτερη εισερχόμενη κλήση

2. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [εισερχόμενη κλήση  στο << το όνομα σας>> 

<< το όνομα  της εισερχόμενης γραμμής>>  << εσωτερικό τηλέφωνο της εισερχόμενης γραμμής>>]

πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο [Απάντηση]

3. Συνομιλείτε με τη δεύτερη γραμμή , ενώ η πρώτη γραμμή είναι σε Αναμονή

4. Όταν ολοκληρωθεί η συνομιλία σας στη δεύτερη γραμμή και έχει κλείσει η δεύτερη γραμμή,

 πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο [Συνέχ]

για να συνεχίσετε τη συνομιλία στη πρώτη γραμμή

 

--

Διευθέτηση γραμμών Διευθυντή - Γραμματέως

1. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο [Πρ Όλων]

2. Επιλέγετε τον εσωτερικό αριθμό κλήσης της γραμματέως στον οποίο επιθυμείτε να γίνεται η εκτροπή κλήσης

 

1. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο [Κατ Προώθ]

 

Απάντηση κλήσης από άλλη συσκευή της ίδιας ομάδας

(call pick up)

Καθώς υπάρχει εισερχόμενη κλήση σε άλλη τηλεφωνική γραμμή

1. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο [Λήψη]

2. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [εισερχόμενη κλήση  στο << εσωτερικό τηλέφωνο>>

3. Σηκώνετε το ακουστικό και συνομιλείτε στην γραμμή

 

--

 

ΣΥΣΚΕΥΗ  Cisco Unified SIP 3905

 

Λειτουργία

Ενεργοποίηση

Ακύρωση

Αναμονή κλήσης

(call waiting)

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ακούτε σύντομο χαρακτηριστικό ήχο όταν κάποιος τρίτος σας καλεί

Καθώς μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, δέχεστε δεύτερη εισερχόμενη κλήση

1. Πιέστε το πλήκτρο Αναμονή

2. Συνομιλείτε με τη δεύτερη γραμμή , ενώ η πρώτη γραμμή είναι σε Αναμονή

3. Όταν ολοκληρωθεί η συνομιλία σας στη δεύτερη γραμμή και έχει κλείσει η δεύτερη γραμμή,
πιέστε το πλήκτρο Αναμονή  για να συνεχίσετε τη συνομιλία στην πρώτη γραμμή

 

--

Διευθέτηση γραμμών Διευθυντή - Γραμματέως

1. Πιέστε το πλήκτρο Λειτουργία  στο κέντρο της γραμμής πλοήγησης

 

2. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [προώθηση όλων των κλήσεων]

3. Πιέστε το πλήκτρο Λειτουργία

4. Επιλέγετε τον εσωτερικό αριθμό κλήσης της γραμματέως στον οποίο επιθυμείτε να γίνεται η εκτροπή κλήσης

 

1. Πιέστε το πλήκτρο Λειτουργία

2. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [προώθηση όλων των κλήσεων]

3. Πιέστε το πλήκτρο Λειτουργία

 

Απάντηση κλήσης από άλλη συσκευή της ίδιας ομάδας

(call pick up)

Καθώς υπάρχει εισερχόμενη κλήση σε άλλη τηλεφωνική γραμμή

1. Πιέστε το πλήκτρο Λειτουργία  στο κέντρο της γραμμής πλοήγησης

 

3. Πιέστε το πλήκτρο [κάτω βελάκι]  δύο φορές

2. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [Λήψη]

3. Πιέστε το πλήκτρο Λειτουργία

4. Σηκώνετε το ακουστικό και συνομιλείτε στην γραμμή

--