Αρχική σελίδα » Τηλεφωνία » Υπηρεσίες Τηλεφωνίας IP » Πύλη Υπηρεσιών Τηλεφώνου IP » Αλλαγή PIN υπηρεσιών τηλεφώνου

Αλλαγή PIN υπηρεσιών τηλεφώνου

Η Πύλη υπηρεσιών τηλεφώνου IP παρέχει τη δυνατότητα της αλλαγής του PIN υπηρεσιών τηλεφώνου μέσω της καρτέλας Γενικές Ρυθμίσεις:


►PIN υπηρεσιών τηλεφώνου
Ο PIN υπηρεσιών τηλεφώνου χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συνδεθούμε από την τηλεφωνική συσκευή IP στην υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου με το πλήκτρο   ή στον προσωπικό τηλεφωνικό κατάλογο της τηλεφωνικής συσκευής IP με το πλήκτρο   .
Για να ορίσετε (ή να αλλάξετε) τον PIN υπηρεσιών τηλεφώνου, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

Διαδικασία
Βήμα 1 Επιλέξτε PIN υπηρεσιών τηλεφώνου
Βήμα 2 Στο πλαίσιο κειμένου "Νέος PIN τηλεφώνου", εισαγάγετε τον PIN
Βήμα 3 Στο πλαίσιο κειμένου "Επιβεβαίωση νέου PIN τηλεφώνου", εισαγάγετε τον PIN
Βήμα 4 Επιλέξτε Αποθήκευση

Ο PIN υπηρεσιών τηλεφώνου πρέπει να αποτελείται μόνο από αριθμούς (4 ψηφία).
 

Πίσω στην Πύλη Υπηρεσιών Τηλεφώνου IP