Αρχική σελίδα » Τηλεφωνία » Υπηρεσίες Τηλεφωνίας IP » Πύλη Υπηρεσιών Τηλεφώνου IP » Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Η Πύλη υπηρεσιών τηλεφώνου IP παρέχει τη δυνατότητα των ακόλουθων ρυθμίσεων τηλεφώνου μέσω της καρτέλας Τηλέφωνα:

Αριθμοί ταχείας κλήσης
Αντιστοιχίζεται ένας τηλεφωνικός αριθμός με έναν (μονοψήφιο) αριθμό ταχείας κλήσης.
Στην τηλεφωνική συσκευή IP μπορείτε με απλό και σύντομο τρόπο να επιλέξετε κάποιον από τους αποθηκευμένους αριθμούς τηλεφώνου και να τον καλείτε χωρίς να πληκτρολογείτε ολόκληρο τον τηλεφωνικό αριθμό.

Διαδικασία
Βήμα 1 Επιλέξτε Aριθμοί ταχείας κλήσης   
Βήμα 2 Επιλέξτε Προσθήκη νέας ταχείας κλήσης
Βήμα 3 Στο πεδίο «Αριθμός», πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου της επαφής
Βήμα 4 Στο πεδίο «Ετικέτα», πληκτρολογήστε μια περιγραφή για τον αριθμό ταχείας κλήσης. Το τηλέφωνό σας θα χρησιμοποιεί την περιγραφή για να εμφανίζει τον αριθμό ταχείας κλήσης
Βήμα 5 Στο πεδίο «Ταχεία κλήση» αντιστοιχίστε έναν αριθμό ταχείας κλήσης
Βήμα 6 Επιλέξτε Αποθήκευση

Στην τηλεφωνική συσκευή IP επιλέγετε το κάτω μέρος του πλήκτρου πλοήγησης    και στην οθόνη της συσκευής εμφανίζονται όλοι οι αριθμοί ταχείας κλήσεις που έχετε δημιουργήσει.
Με βάση το παράδειγμα επιλέγετε, πατώντας το κάτω μέρος (βέλος) του πλήκτρου πλοήγησης  τον αριθμό ταχείας κλήσης «1» και με το κέντρο του πλήκτρου πλοήγησης πραγματοποιείται η κλήση προς τον αριθμό «5410».

Επαφές τηλεφώνου
Οι επαφές τηλεφώνου σας επιτρέπουν να αποθηκεύετε αριθμούς τηλεφώνου και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις επαφές τηλεφώνου σας. Από το τηλέφωνό σας, μπορείτε να περιηγηθείτε στη λίστα επαφών σας και να πραγματοποιήσετε κλήσεις απευθείας από τη λίστα επαφών χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογείτε κάθε φορά τον αριθμό.

Διαδικασία
Βήμα 1 Επιλέξτε Επαφές τηλεφώνου  
Βήμα 2 Επιλέξτε Δημιουργία νέας επαφής. Εμφανίζεται το παράθυρο  «Προσθήκη νέας επαφής τηλεφώνου»
Βήμα 3 Συμπληρώστε τα πεδία με τις πληροφορίες για τη συγκεκριμένη επαφή
Βήμα 4 Επιλέξτε Αποθήκευση

Στην τηλεφωνική συσκευή IP μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην λίστα επαφών επιλέγοντας το πλήκτρο    και μετά επιλέγετε < Προσωπικός κατάλογος > .

Στο πεδίο < Αναγνωριστικό χ... > εισαγάγετε το ιδρυματικό σας username πατώντας διαδοχικά τα πλήκτρα <1> έως <9> για να επιλέγετε το κάθε γράμμα του username.

(Για παράδειγμα, για να εισάγετε το γράμμα "a" πατάτε το πλήκτρο <2> τέσσερις φορές, καθώς στην οθόνη της τηλεφωνικής συσκευής IP εμφανίζονται τα διάφορα γράμματα προς επιλογή, για να εισάγετε το γράμμα " m" πατάμε το πλήκτρο <6> τέσσερις φορές).

Στο πεδίο < Κωδικός PIN > εισαγάγετε τον κωδικό που έχετε για το φωνητικό ταχυδρομείο.

Στη συνέχεια επιλέγετεκαι < Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων > και  εμφανίζεται η επιλογή < Αναζήτηση καταχώρησης > .

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο [Υποβολή] εμφανίζονται όλες οι επαφές σας.
Στην συσκευή πιέζετε διαδοχικά το κάτω μέρος του πλήκτρου πλοήγησης   για να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη εγγραφή της λίστας επαφών και με το κέντρο του πλήκτρου πλοήγησης   πραγματοποιείται κλήση προς αυτήν.