Αρχική σελίδα » Τηλεφωνία » Υπηρεσίες Τηλεφωνίας IP » Χωρίς Αίτηση

Τηλεφωνικές Ευκολίες που παρέχονται χωρίς αίτηση

ΣΥΣΚΕΥΗ  Cisco IP Phone 7841

Λειτουργία

Ενεργοποίηση

Ακύρωση

Μεταφορά κλήσης

(call transfer)

1. Πιέστε το πλήκτρο Μεταφορά

2. Επιλέγετε τον αριθμό κλήσης του εσωτερικού τηλεφώνου στον οποίο επιθυμείτε να μεταφέρετε την κλήση

3. Πιέστε το πλήκτρο Μεταφορά

4. Κλείνετε το ακουστικό στην συσκευή

--

Εκτροπή κλήσης

(follow me)

Δρομολόγηση των κλήσεων σας σε άλλο εσωτερικό

1. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο [Πρ Όλων]

2. Επιλέγετε τον αριθμό κλήσης του εσωτερικού τηλεφώνου στον οποίο επιθυμείτε να γίνεται η εκτροπή κλήσης

 

1. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο [Κατ Προώθ]

 

Φωνητική Συνδιάσκεψη

(Telephone conference)

Εφόσον δύο μέρη συνομιλούν, υπάρχει δυνατότητα να προσθέτουν και άλλους στην συζήτηση

Καθώς μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη

1. Πιέστε το πλήκτρο Συνδιάσκεψη 

2. Επιλέγετε τον αριθμό κλήσης του εσωτερικού τηλεφώνου που θα συμμετέχει στην Φωνητική Συνδιάσκεψη

3. Πιέστε το πλήκτρο Συνδιάσκεψη

 

--

Επανάκληση

(redial)

Κλήση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε

1. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο [Επανάκλ]

 

 

--

Οπισθόκληση

(call back)

Όταν καλείτε ένα εσωτερικό τηλέφωνο και είναι κατειλημμένο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οπισθόκληση

Καθώς πραγματοποιείτε κλήση προς τον εσωτερικό αριθμό που είναι κατειλημμένος

1. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο [Διαθεσ]

2. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [Λειτουργία Διαθεσιμ ενεργοποιήθηκε στο << εσωτερικό τηλέφωνο>>]

πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο [Έξοδος]

 

3. Όταν η τηλεφωνική γραμμή αυτή είναι πλέον ελεύθερη, θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη [Το << εσωτερικό τηλέφωνο>> κατέστη διαθέσιμο] και θα ακουστεί σύντομη ηχητική ειδοποίηση.

Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο [Κλήση]

1. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο [Άλλα]

για την εμφάνιση πρόσθετων προγραμματιζόμενων πλήκτρων

2. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο [Διαθεσ]

3. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο [Άκυρο]

Τοποθέτηση κλήσης σε αναμονή

(call hold)

1. Πιέστε το πλήκτρο Αναμονή

1. Πιέστε το πλήκτρο Αναμονή

[[Υπηρεσία Τηλεφωνικού Καταλόγου ΕΚΠΑ ]]

 

Πιέστε τα πλήκτρα  *  9

 

--


ΣΥΣΚΕΥΗ  Cisco Unified SIP 3905

Λειτουργία

Ενεργοποίηση

Ακύρωση

Μεταφορά κλήσης

(call transfer)

Καθώς μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη

1. Πιέστε το πλήκτρο Μεταφορά

2. Επιλέγετε τον αριθμό κλήσης του εσωτερικού τηλεφώνου στον οποίο επιθυμείτε να μεταφέρετε την κλήση

3. Πιέστε το πλήκτρο Μεταφορά

4. Κλείνετε το ακουστικό στην συσκευή

--

Εκτροπή κλήσης

(follow me)

Δρομολόγηση των κλήσεων σας σε άλλο εσωτερικό

1. Πιέστε το πλήκτρο Λειτουργία  στο κέντρο της γραμμής πλοήγησης

 

2. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [προώθηση όλων των κλήσεων]

3. Πιέστε το πλήκτρο Λειτουργία

4. Επιλέγετε τον αριθμό κλήσης του εσωτερικού τηλεφώνου στον οποίο επιθυμείτε να γίνεται η εκτροπή κλήσης

 

1. Πιέστε το πλήκτρο Λειτουργία

2. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [προώθηση όλων των κλήσεων]

3. Πιέστε το πλήκτρο Λειτουργία

Φωνητική Συνδιάσκεψη

(Telephone conference)

Εφόσον δύο μέρη συνομιλούν, υπάρχει δυνατότητα να προσθέτουν και άλλους στην συζήτηση

Καθώς μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη

1. Πιέστε και αφήστε το διακόπτη του ακουστικού [(Άγκιστρο)] για να ακούσετε τον ήχο κλήσης

2. Επιλέγετε τον αριθμό κλήσης του εσωτερικού τηλεφώνου που θα συμμετέχει στην Φωνητική Συνδιάσκεψη

3. Πιέστε και αφήστε το διακόπτη του ακουστικού [(Άγκιστρο)] , πριν ή μετά την απάντηση του ακροδέκτη. Η διάσκεψη ξεκινά

 

--

Επανάκληση

(redial)

Κλήση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε

1. Πιέστε το πλήκτρο Επανάκληση

 

 

--

Τοποθέτηση κλήσης σε αναμονή

(call hold)

1. Πιέστε το πλήκτρο Αναμονή

1. Πιέστε το πλήκτρο Αναμονή

[[Υπηρεσία Τηλεφωνικού Καταλόγου ΕΚΠΑ ]]

 

Πιέστε τα πλήκτρα  *  9

 

--