Αρχική σελίδα » Τηλεφωνία » Υπηρεσίες

Τηλεφωνικές ευκολίες

Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) είναι υπεύθυνο για την καλή λειτουργία και τη συντήρηση του Δικτύου Φωνής, την αντιμετώπιση βλαβών καθώς και τη διεκπεραίωση αιτήσεων που αφορούν την προσθαφαίρεση τηλεφωνικών ευκολιών.

Τα ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα του Πανεπιστημίου Αθηνών παρέχουν στους χρήστες του ένα σύνολο από τηλεφωνικές ευκολίες.

Οι αιτήσεις που αφορούν την προσθαφαίρεση τηλεφωνικών ευκολιών γίνονται τηλεφωνικά στην υπηρεσία υποστήριξης χρηστών, καταγράφονται και εξυπηρετούνται άμεσα εντός μίας ημέρας.

Κατ' εξαίρεση, οι αιτήσεις που αφορούν την άρση φραγής για υπεραστικές/ διεθνείς κλήσεις και κινητά καθώς και ενεργοποίηση κωδικού για κλείδωμα-ξεκλείδωμα των τηλεφωνικών συσκευών, εξυπηρετούνται άμεσα εντός μίας ημέρας μετά από την αποστολή e-mail στο ΚΛΕΙΔΙ από τα μέλη ΔΕΠ, τους προϊστάμενους διευθύνσεων, υπηρεσιών και τμημάτων. Για τους συνδρομητές που δεν ανήκουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες θα πρέπει να αποσταλεί e-mail από τον προϊστάμενο του τμήματος.