Αρχική σελίδα » Τηλεφωνία » Υπηρεσίες » Υπηρεσία Ενοποιημένων Μηνυμάτων

Με δύο λόγια

Η υπηρεσία Ενοποιημένων Μηνυμάτων του Προσωπικού Τηλεφωνητή επιτρέπει στους χρήστες του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο Φωνής και έχουν ενεργοποιημένη την υπηρεσία Προσωπικού Τηλεφωνητή να λαμβάνουν τα μηνύματα του Προσωπικού Τηλεφωνητή στη θυρίδα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Τα φωνητικά μηνύματα αποστέλλονται αυτόματα από το σύστημα του φωνητικού ταχυδρομείου σε επισυναπτόμενο αρχείο ήχου (WAV). Δεν επιτρέπεται απάντηση στα μηνύματα αυτά.

Σε ποιον απευθύνεται

Στα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, στο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και σε επιστημονικούς συνεργάτες που διαθέτουν τηλέφωνο και έχουν ενεργοποιήσει την Υπηρεσία Προσωπικού Τηλεφωνητή.

Πως θα ενεργοποιήσετε την υπηρεσία

Βήμα 1: Βεβαιωθείτε ότι έχετε αιτηθεί τηλεφωνικά στο Helpdesk του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου την ενεργοποίηση της υπηρεσίας του Προσωπικού Τηλεφωνητή.

Βήμα 2: Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει τη θυρίδα του Προσωπικού σας Τηλεφωνητή.

Βήμα 3: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει τετραψήφιο προσωπικό κωδικό.

Βήμα 4: Εγγραφείτε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενοποιημένων Μηνυμάτων εισάγοντας τον εσωτερικό σας τηλεφωνικό αριθμό (τετραψήφιο) και τον προσωπικό σας κωδικό που ορίσατε στο Βήμα 2.

Βήμα 5: Δηλώστε τη διεύθυνση e-mail που διαθέτετε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στην οποία θα λαμβάνετε τα προσωπικά σας φωνητικά μηνύματα και πιέστε "Ενεργοποίηση".
 

Πως θα απενεργοποιήσετε την υπηρεσία

Βήμα 1: Εγγραφείτε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενοποιημένων Μηνυμάτων εισάγοντας τον εσωτερικό σας τηλεφωνικό αριθμό (τετραψήφιο) και τον κωδικό του Προσωπικού σας Τηλεφωνητή.

Βήμα 2: Πιέστε "Απενεργοποίηση".

Πως θα διαγράφετε τα μηνύματα

Βήμα 1: Καλέστε το σύστημα του Φωνητικού Ταχυδρομείου (4000 ή 9000)
Βήμα 2: Διαγράψτε τα μηνύματά σας μέσα από το μενού του Φωνητικού Ταχυδρομείου.