Αρχική σελίδα » Τηλεφωνία » Υπηρεσίες » Υπηρεσία Φωνητικής Συνδιάσκεψης

Με δύο λόγια

H Υπηρεσία Φωνητικής Συνδιάσκεψης επιτρέπει στους χρήστες του Δικτύου Φωνής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) να συνεργάζονται μέσω της υπηρεσίας τηλεφωνίας με περισσότερους από δύο συνεργάτες τους, εντός ή εκτός του Δικτύου Φωνής του ΕΚΠΑ. Παρέχεται ύστερα από αίτηση στην Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Helpdesk) του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ).

Η υπηρεσία έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Η φωνητική συνδιάσκεψη οργανώνεται με την κλήση ενός τηλεφωνικού αριθμού (Dial in Conference).
   
 • Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι έως και 10 άτομα.
   
 • Η χρήση της αίθουσας φωνητικής συνδιάσκεψης εξασφαλίζεται με τη χρήση κωδικού.
   
 • Για την είσοδο των συμμετεχόντων στην αίθουσα φωνητικής συνδιάσκεψης έχουν ενεργοποιηθεί φωνητικές οδηγίες καθώς και μήνυμα καλωσορίσματος.
   
 • Ο διαχειριστής της φωνητικής συνδιάσκεψης μπορεί να αποφασίζει αν και πότε οι συμμετέχοντες θα είναι ενεργοί (Active subscribers), δηλαδή θα μπορούν να συζητούν ή παθητικοί (Muted subscribers), δηλαδή θα μπορούν μόνο να ακούν.
   
 • Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να τερματίσει τη φωνητική συνδιάσκεψη.

Σε ποιον απευθύνεται

Στα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, στο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και σε επιστημονικούς συνεργάτες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία τηλεφωνίας του Δικτύου Φωνής του ΕΚΠΑ.

Οδηγίες Χρήσης

 • Εφόσον έχετε αιτηθεί στην Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Φωνητικής Συνδιάσκεψης, θα ενημερωθείτε για τον τηλεφωνικό αριθμό που πρέπει να καλέσετε και θα λάβετε τον κωδικό για την πρόσβαση στην αίθουσα φωνητικής συνδιάσκεψης.
   
 • Ενημερώνετε τους συμμετέχοντες για τον αριθμό που πρέπει να καλέσουν, καθώς και για τον κωδικό που πρέπει να πληκτρολογήσουν για την είσοδο τους στην αίθουσα φωνητικής συνδιάσκεψης.
   
 • Καλείτε τον τηλεφωνικό αριθμό της Υπηρεσίας Φωνητικής Συνδιάσκεψης και πληκτρολογείτε τον κωδικό που έχετε λάβει. Κατά την είσοδο σας στην αίθουσα φωνητικής συνδιάσκεψης ακούγεται χαρακτηριστικός ήχος. 
   
 • Κατά τη διάρκεια της φωνητικής συνδιάσκεψης, ο διαχειριστής μπορεί να επιτρέπει στους συμμετέχοντες να είναι μόνο ακροατές με τη χρήση του προθέματος *0 ή να είναι και ομιλητές με τη χρήση του προθέματος #0. Εφόσον επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό θα πρέπει να το δηλώσετε στην αίτησή σας στην Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών.