Αρχική σελίδα » Τηλεκπαίδευση-Πολυμέσα » Αίτηση Μεταδόσεων – Καταγραφών

Αίτηση Μεταδόσεων – Καταγραφών

 

Δικαίωμα αίτησης έχουν οι διδάσκοντες/διδάσκουσες για τα μαθήματα τους ή ο επιστημονικός υπεύθυνος για τις εκδηλώσεις.

Προκειμένου να προγραμματίσετε τη ζωντανή μετάδοση ή/και καταγραφή μιας διάλεξης από ένα χώρο του ΕΚΠΑ:

  • ελέγξτε τον Κατάλογο Χώρων   εάν ο χώρος είναι κατάλληλα εξοπλισμένος και αιτηθείτε εδώ 

 

Επιλογές χρονοπρογραμματισμού

Ο προγραμματισμός μεταδόσεων διαλέξεων χωρίζεται σε δύο βασικές επιλογές:

1) Τακτικές: Διαλέξεις που πραγματοποιούνται τακτικά για όσο διαρκεί ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η αίτηση για μία τακτική διάλεξη αφορά μια συγκεκριμένη/ες ημέρα/ες της εβδομάδας και συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και εφαρμόζεται για όλο το εξάμηνο, πλην των ημερών αργιών, διακοπών και παύσεων. Η έναρξη και λήξη των ημερομηνιών εξαμήνου ορίζεται με βάση το πρόγραμμα εξαμήνου του κάθε τμήματος στην αρχή του κάθε εξαμήνου.

2) Έκτακτες: Διαλέξεις οι οποίες μπορούν να οριστούν πέρα από τον χρονοπρογραμματισμό των τακτικών διαλέξεων. Τέτοιου είδους διαλέξεις μπορούν, π.χ., να καλύψουν τις διδακτικές ανάγκες ενός μαθήματος, επιπλέον του τακτικού προγράμματος.

Πρόσβαση στις ζωντανές μεταδόσεις

Η πρόσβαση στη μετάδοση μπορεί να είναι:

1) Ανοικτή προς όλους χωρίς ύπαρξη κωδικού πρόσβασης.

2) Πρόσβαση με ιδρυματικό λογαριασμό (ισχύει μόνο για τα Μαθήματα, όχι τις Εκδηλώσεις).

3) Ανοικτή μόνο για τους φοιτητές ενός Τμήματος με την χρήση κωδικού πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης είναι ενιαίος για όλο το Τμήμα και δίδεται μόνο από την Γραμματεία του Τμήματος (ισχύει μόνο για μαθήματα).

4) Πρόσβαση με κωδικό μαθήματος ή εκδήλωσης τον οποίο δηλώνει ο Διδάσκων στην Αίτηση ή παρέχεται από τον Διαχειριστή της πλατφόρμας OpenDelos.

 

Πρόσβαση στις καταγεγραμμένες διαλέξεις

1) Ανοικτή προς όλους χωρίς ύπαρξη κωδικού πρόσβασης.

2) Πρόσβαση μόνο στους χρήστες που είναι εγγεγραμμένοι σε συγκεκριμένο μάθημα στο eclass.uoa.gr. 

3) Ιδιωτικό μόνο για τα υπεύθυνα μέλη ΔΕΠ ή τους αντίστοιχους Διαχειριστές Περιεχομένου. 

Το υλικό της αυτόματης καταγραφής αναρτάται εντός της ημέρας στην πλατφόρμα OpenDelos και είναι άμεσα διαθέσιμο προς προβολή ή διαχείριση.

Η πρόσβαση στα βίντεο ιδιωτικής προβολής στην πλατφόρμα OpenDelos είναι εφικτή μόνο από Διδάσκοντες ή Διαχειριστές Περιεχομένου. Ουδείς άλλος δεν έχει πρόσβαση σε αυτά, ούτε φοιτητές που συνδέονται στην πλατφόρμα με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό.

Η ελεγχόμενη πρόσβαση από φοιτητές είναι δυνατή μόνο μέσω σύνδεσης των ιδιωτικών βίντεο με μάθημα στο eClass. Η διαδικασία περιγράφεται στα σχετικά εγχειρίδια του μαθήματος ‘Κατάρτιση στην πλατφόρμα OpenDelos’.

Οποιαδήποτε καταγραφή μαθήματος (διάλεξης) καταχωρείται και συνδέεται σε έναν υπεύθυνο καθηγητή/διδάσκοντα και αντίστοιχα σε Μάθημα του Τμήματος που ανήκει ο Υπεύθυνος καθηγητής. Αντίστοιχα οι εκδηλώσεις ανατίθενται σε έναν επιστημονικό υπεύθυνο.

Περισσότερες πληροφορίες για την διαχείριση καταγεγραμμένου υλικού θα βρείτε στη Διαχείριση & Aνάρτηση Περιεχομένου.

Η αίτηση πρέπει να γίνεται το αργότερο μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία διεξαγωγής. Κατόπιν της αίτησης αποστέλλεται στον αιτούντα email επιβεβαίωσης με το οποίο ζητείται να ελεγχθούν  τα στοιχεία προγραμματισμού για τυχόν λάθη.

Επιπρόσθετα δικαίωμα προγραμματισμού ζωντανής μετάδοσης/καταγραφής για λογαριασμό μελών ΔΕΠ, έχει διοικητικό/τεχνικό προσωπικό τμημάτων το οποίο έχει οριστεί Διαχειριστής Τμήματος στην πλατφόρμα, κατόπιν αίτησης στο ΚΛΕΙΔΙ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή υποστήριξη ζωντανών μεταδόσεων επικοινωνήστε στο email video[at]noc[dot]uoa[dot]gr.